Landschapsbeeld
Regio
Algemeen

LIFE Narmena

In het LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity) zoekt het Agentschap voor Natuur en Bos samen met 6 projectpartners naar oplossingen voor historische metaalverontreiniging.

Dit project loopt van 2021  tot 2027.

Net zoals een gewone bodem kan ook het slib en de bodem van waterlopen vervuild zijn. Er zijn verschillende technieken om die waterbodems te reinigen zijn. Het LIFE-project NARMENA test nu minder gekende, natuurgebaseerde saneringstechnieken met 3 demonstratieprojecten. Daarvan vallen er 2 in Sigmaplangebieden: de Winterbeek in Kloosterbeemden (Demervallei) en de Grote Laak in het Zammelsbroek (Grote Nete).

www.narmena.be

LIFE Narmena
Op deze pagina