Luchtbeeld
Regio
Oost-Vlaanderen

LIFE Sparc

De Scheldevallei beter wapenen tegen klimaatverandering, dat is het doel van LIFE SPARC. Het Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en E.V. Flanders Hydraulics sloegen daarvoor de handen in elkaar. De partners doopten het project ‘LIFE SPARC of Space for Adaptating the River Scheldt to Climate Change’.

SPARC is gestart op 1 september 2017 en zou lopen tot 2022, maar werd verlengd tot 2025. SPARC situeert zich op het grondgebied van Dendermonde, Bornem, Hamme, Waasmunster en Temse. Met dit LIFE-project wapenen we de Scheldevallei nog beter tegen de klimaatverandering, zoals we dat ook al doen met het Sigmaplan. Door de klimaatverandering stijgt het zeeniveau en komen stormen en zware regenval steeds meer voor. Als getijdenrivier is de Schelde daar extreem gevoelig voor.

https://life-sparc.eu/

Het budget van SPARC bedraagt 8.525.800 euro, inclusief een subsidie van Europa. Wat we daar concreet mee gaan doen? We focussen op vier pijlers:

 1. Ruimte voor de rivier
  Door gebieden te ontpolderen en door overstromingsgebieden aan te leggen kan er bij stormen overtollig water opgevangen worden, zodat overstromingen voorkomen worden.
 2. Natuurontwikkeling
  We herstellen de getijdennatuur en vergroten de veerkracht van de natuur tegen de klimaatverandering. Zo geven we meteen ook kansen aan soorten als de blauwborst, bever, lepelaar, kwak en zilverreiger.
 3. Kennis delen
  De unieke oplossingen die we in Vlaanderen uitwerken, kunnen ook hun nut bewijzen in andere getijdengebieden in Europa.
 4. Communicatie en draagvlak vergroten
  Bewoners en bezoekers moeten volop kunnen genieten van de Schelde en de Sigmagebieden langs haar oevers. We willen hen informeren over het project en zullen investeren in natuurbelevingspaden, gidsen, natuurouders en ambassadeurs om de beleving van de gebieden te vergroten.

“LIFE-SPARC gaat over ons aanpassen aan het veranderend klimaat door met de natuur mee te werken. Door meer ruimte te geven aan de Schelde zorgen we voor meer veiligheid tegen overstromingen, meer getijdennatuur én scheppen we nieuwe mogelijkheden van natuurbeleving. De unieke oplossingen die we in Vlaanderen hebben bedacht, gaan we wereldkundig maken in andere vergelijkbare estuaria van Europa.  Op die manier dragen we ons steentje bij aan het klimaatbestendig maken van onze omliggende landen. Een mooi Europees project dus. Dat maakt LIFE-SPARC uniek”, vat projectcoördinator Veerle Campens (Natuur en Bos) de geest van dit project mooi samen.

LIFE logo 25 jaar Natura 2000
Op deze pagina