Luchtbeeld
Regio
Algemeen

Sigmaplan

Om de veiligheid in het Zeescheldebekken te verzekeren werd het Sigmaplan opgesteld.

De rampzalige overstromingen van 1953 en 1976 maakten duidelijk dat Vlaanderen zich beter moest beschermen tegen stormvloeden uit de Noordzee.

Ruimte voor water

Stevigere en hogere dijken in combinatie met gecontroleerde overstromingsgebieden en andere maatregelen geven  de rivier meer veerkracht en ruimte. Tegelijk zet het Sigmaplan ook in op het herstel van riviernatuur, die de laatste decennia heel wat oppervlakte moest opgeven. Zo draagt het Sigmaplan bij tot de Europese doelen om zeldzame soorten en leefgebieden te beschermen.

Zuinig ruimtegebruik

In het drukbevolkte Vlaanderen is zuinig ruimtegebruik een noodzaak. Met geraffineerde inrichtingstechnieken vervlecht het Sigmaplan veiligheid en natuurontwikkeling in één gebied. Dat valt bovendien prima te combineren met natuurbeleving, wandelen en fietsen.

Tot 2030

Het Sigmaplan omvat verschillende projectgebieden, verspreid over een groot deel van Vlaanderen. Deze projectgebieden liggen langs de Schelde en haar zijrivieren de Durme, de Rupel, de Nete, de Kleine Nete, de Grote Nete, de Dijle en de Zenne.  De volledige realisatie loopt tot 2030.

Meer info > www.sigmaplan.be

Op deze pagina