/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__279/svd_absoluut_natuurbos_postelsebossen_59.jpg||©Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__279/svd_absoluut_natuurbos_postelsebossen_65.jpg|Postelse Bossen |©Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__279/svd_absoluut_natuurbos_postelsebossen_62.jpg|Postelse Bossen |©Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__279/gladde_slang_tom_linster.jpg||gladde slang ©Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__279/boompieper_yves_adams.jpg||boompieper ©Yves Adams - Vilda

Het gebied bestaat uit vier deelgebieden: Koninklijke Schenking, Bladelse Heide, Luycksgestelse Heide en Kommiezenheide. De Postelse Bossen is een prachtig wandelgebied vlakbij de abdij van Postel maar je kunt ook ruiteren via het ruiternetwerk. 

Troeven
  • Mooi wandelgebied vlakbij de abdij van Postel
  • Europese topnatuur met leefgebied van gladde slang
  • Ruiteren via een ruiternetwerk
  • Via het wandelknooppuntennetwerk kun je van het ene gebied naar het andere

Een paradijs voor dieren

De Postelse bossen was in de 18de eeuw nog een uitgestrekt heidegebied. Nadien werd het volledig bebost. Vandaag bestaat het voornamelijk uit bos met open plekken en akkers. Je kunt hier vogels zoals zwarte specht en sperwer spotten. Maar ook andere dieren zoals boommarter en everzwijnen voelen zich hier thuis.

Luyksgestelse Heide

De Luyksgestelse Heide ligt op de westrand van het Kempisch Plateau en maakt deel uit van een uitgestrekt en relatief weinig versnipperd, grensoverschrijdend bos- en heidegebied. De naam “Luyksgestelse Heide” verschijnt voor het eerst op de kaart van Vandermaelen (ca. 1845), waar het toponiem staat voor het uitgestrekte heidegebied ten oosten van de abdij van Postel. Een klein stukje van het gebied is open gebleven en is voornamelijk bezet met struikheide. De open plekken trekken vogels aan zoals boomleeuwerik, boompieper en nachtzwaluw. Vlinders, sprinkhanen, kevers en hagedissen hebben hier ook hun stek.

Koninklijke Schenking en Bladelse Heide

Deze twee deelgebieden liggen vlakbij de abdij van Postel. Je kunt je wandeling dus nadien perfect afsluiten met een bezoek aan de abdij.

Kommiezenheide

Muizenput en Kommiezenheide bevinden zich naast het natuurgebied de Ronde Put en in de nabijheid van de norbertijnenabdij van Postel. Sinds 2018 is het Agentschap voor Natuur en Bos eigenaar van het gebied, dat deels toegankelijk is gemaakt voor wandelaars. De volgende jaren zal Natuur en Bos de wandelmogelijkheden nog uitbreiden.

Momenteel gaan er werken door in het gebied

Europese topnatuur

Het gebied maakt deel uit van een speciale Europese beschermingszone. Specifieke instandhoudingsdoelstellingen bepalen hierdoor het beheer. De naaldbossen krijgen een omvorming naar een gevarieerd naald- en loofbos en heide. Zowel bosvogels als vogels van de heide kunnen hiervan profiteren maar zo verbetert ook het leefgebied van de gladde slang. Door het nieuwe ecoduct over de E34 en de nodige verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden willen we deze bedreigde en weinig mobiele soort meer kansen geven.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__279/svd_absoluut_natuurbos_postelsebossen_59.jpg||©Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__279/svd_absoluut_natuurbos_postelsebossen_65.jpg|Postelse Bossen |©Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__279/svd_absoluut_natuurbos_postelsebossen_62.jpg|Postelse Bossen |©Absoluut /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__279/gladde_slang_tom_linster.jpg||gladde slang ©Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__279/boompieper_yves_adams.jpg||boompieper ©Yves Adams - Vilda

Actietips

24

Ruiternetwerk

Via het ruiternetwerk kan je een mooie tocht maken.

21

Wandelroutes

Wandelroute in Luyksgestelse Heide 

Bekijk de kaart

Boswachter

Werner De Kinderen
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Eerselseweg thv nr 100, 2400 Mol

Parking Luyckgestelse Heide

De parking van De Luyckgestelse Heide ligt aan de Eerselseweg ter hoogte van nummer 100.