Natuurloop Buggenhoutbos

Natuurloop Buggenhoutbos

De Natuurloop van Buggenhoutbos start op de kasseiparking in de Kasteelstraat. Dit is de weg die het bos in 2 verdeeld en waar links en rechts de loopparcours liggen. De parking is gelegen vlak bij de 500 jaar oude boskapel waar destijds volgens de legende ‘jonker Jan De Rijcke, seer vroom in t jagen, wiert hier van een wilt zwijn verslagen’.

Er zijn 3 routes uitgestippeld van respectievelijk 4,1 (blauw), 4,7  (groen) en 6,1 (rood) km. Enkel voor de groene lus moet je de baan oversteken. Je kan de routes makkelijk combineren. De parcours zijn vlak en je gaat afwisselend over de porfier- en zandpaden die door dit mooie bos lopen. De paden zijn zeer geschikt om comfortabel te lopen.

De parcours leiden je doorheen de recentere bosaanplantingen met in de zomermaanden schapenbegrazing in de open plekken en vervolgens doorheen het eeuwen oude bos. Je loopt er enkele malen over de Hollebeek die doorheen het bos kronkelt en passeert langs de speelzone ‘Konijnenberg’ waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten.

Het is een overwegend loofbos waar je enkele ‘erkende wintereikbestanden’ tegenkomt. Deze herken je enkel in het najaar doordat er netten onder de bomen liggen waarop de wintereik eikels vallen. De boomkwekerijen gebruiken die dan om nieuw bosplantsoen uit te kweken. Onderweg kom je ook nog voorbij de achterkant van het boshuis, waar de boswachter vroeger in woonde.