woensdag, 17 april 2024

Record aantal inschrijvingen voor jachtexamen 2024

Op 20 april 2024 vindt in Brussel het theoretisch jachtexamen plaats. Inschrijvingen liepen af op 13 maart. 703 kandidaat-jagers schreven zich in. Dat is een nieuw record. In 2023 namen 644 kandidaten deel. Op zaterdag 1 juni organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos nog een tweede theoretisch jachtexamen in Leuven. Inschrijvingen lopen van 22 april tot en met 6 mei.

Belang van het jachtexamen

Om op een veilige, duurzame en maatschappelijk aanvaardbare manier te jagen, is jacht onderworpen aan strenge regels. Zo moet je bijvoorbeeld eerst slagen voor een jachtexamen dat bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, waaruit je kennis en bedrevenheid moet blijken op het gebied van natuur, wetgeving en wapens. Pas als je geslaagd bent in beide onderdelen, kan je een jachtverlof aanvragen.

Sinds 2023 wordt het theoretisch jachtexamen afgenomen aan de hand van een examenprogramma op de computer. Dat was vorig jaar een succes waardoor er besloten werd om een tweede examenmoment te voorzien in 2024. Op 20 april wordt het eerste examen afgenomen in Brussel.

Aantal deelnemers stijgt jaar na jaar

In 2023 noteerde Natuur en Bos al een recordaantal inschrijvingen met 644 kandidaten. Voor de eerste examendag in 2024 schreven 703 kandidaat jagers zich in. Het volledig digitale theoretische examen blijkt dus populair en de aanpak verlaagt duidelijk de drempel. Mogelijk speelt ook de beslissing van de BENELUX-landen om het Franse jachtexamen niet meer te erkennen hierin ook een rol.

Meer info

Extra informatie over het jachtexamen en inschrijven voor het examen in Leuven (vanaf 22/4) kan via: www.natuurenbos.be/theoretisch-jachtexamen.

Contacts

Danny Maddelein

Voorzitter van de Jachtexamencommissie