Een natuurbegraafplek met bank

Natuurbegraafplek

Steeds meer mensen verkiezen een laatste rustplaats in de natuur. Het begraven van stoffelijke resten of overschotten in natuurgebieden mag echter niet. Het is wel mogelijk om crematie-as uit te strooien of te begraven in biologisch afbreekbare urnen op officiƫle natuurbegraafplekken. De natuur gaat op die bijzondere plaatsen zijn vrije gang en blijft ecologisch gezien zoveel mogelijk intact. Waar mogelijk plaatsen we wel een sober herdenkingsteken en/of voorzien we een rustpunt, zodat nabestaanden er kunnen rouwen. Op onze kaart (zie knop hierboven) kun je de natuurbegraafplekken in onze gebieden zien. Hiernaast worden ze ook vermeld met meer informatie.

Natuurbegraafplekken vind je enkel op openbare natuurdomeinen. Lokale overheden kunnen ze aanduiden met toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos. De primaire functie van het gebied blijft immers het in stand houden, ontwikkelen en beheren van de natuur.

Een laatste rustplaats op een natuurbegraafplek kan alleen op voorwaarde dat dat via een wilsbeschikking door de overledene schriftelijk werd bepaald, of op verzoek en akkoord van de nabestaanden. De dienst burgerzaken van je gemeente kan jouw wilsbeschikking registreren. Je kunt er ook nagaan of en waar er natuurbegraafplekken zijn in jouw gemeente. 

Voor de begrafenis op een natuurbegraafplek neem je contact op met een begrafenisondernemer. Daar kun je ook informeren naar biologisch afbreekbare urnen en een duurzame uitvaart. Hou je altijd aan de randvoorwaarden (pdf - 319 kB) waar tijdens het verstrooien of het begraven van crematie-as op een natuurbegraafplek rekening mee moet gehouden worden.