Lopers

Natuurloop - De Pomp - Blakheide - Kolonie

De natuurloop bestaat uit drie lussen in verschillende natuurgebieden. De afstanden (4,2 - 5,2 en 6,9 km) kunnen gecombineerd worden waardoor alle lopers er hun sportieve uitdaging vinden. De natuurgebieden tonen ook veel verscheidenheid, dus er zit heel wat variatie in de verschillende parcours.

Ter hoogte van het speelpleintje Poelberg (Rijkevorsel) start de groene lus van 4,2 km door De Pomp. De blauwe lus van 6,9 km kun je starten vanaf de parking Blakheide (Beerse) of de parking aan de Plantentun 'De Kleine Boerderij' (Merksplas). De rode lus van 5,2 km start dan weer aan MerksplasKolonie.

Alle drie de natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide. Ze strekken zich uit over de gemeenten Rijkevorsel, Beerse en Merksplas.

De Pomp bestaat uit een gelijknamige kleiput die omgeven wordt door gemengd loofhout en dennenbos. Op de kleiput broeden futen en groeien zeldzame plantensoorten als loos blaasjeskruid en vlottende bies.

De Blakheide is een waardevol natuurgebied met naast een grote kleiput (Blak) ook een afwisseling tussen voornamelijk loofbos en een aantal heideveldjes. Natuurinrichtingswerken zorgden er onder andere voor de creatie van open stukken in functie van spontane bosontwikkeling en heideherstel.

Merksplas kolonie
Het meer dan 500 ha grote gebied Merksplas Kolonie is op vandaag vooral een plek voor verschillende soorten vogels (o.a. spechten), vleermuizen, insecten en andere bewoners. Kenmerkende dreven, open akkers, vennen en graslanden wisselen elkaar af. Sinds 1999 is het gebied cultureel-historisch erfgoed.

Bekijk de kaart

   
Locatie
51.34754, 4.81691
Bewegwijzering
Ja