Luchtfoto

Binnenduinen van Knokke

 

De Binnenduinen van Knokke vormen samen met de Zwinduinen, het Zwin en de aanpalende natuurgebieden in Nederland één samenhangend geheel van meer dan 750 hectare. De Binnenduinen maken deel uit van een duingebied van 160 hectare dat grotendeels bestemd is als natuurgebied en in privé-handen is. In dit gebied ligt ook het Blinckaertduinbos van 29 hectare, dat een hoge duinrug bedekt die het zonlicht weerkaatste en vandaar een ‘blinker’ of ‘blekker’ werd genoemd. In dit reliëfrijke duinbos kun je heerlijk wandelen en de kinderen kunnen zich uitleven in één van de twee speelzones.

Troeven
  • Reliëfrijk duinbos
  • Boomkikker
  • Te combineren met Zwinduinen en -polders
  • Unieke samenwerking met privé-eigenaars
Nieuws

Natuurherstel in de Binnenduinen

Binnenkort start het Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met een private partner met natuurherstel in de Binnenduinen van Knokke. De werken worden uitgevoerd op twee percelen tussen de Hazegrasstraat en het Jagerspad. Met de inrichtingswerken zullen we de duingraslanden opnieuw herstellen. Door het graven van poelen en aanplanten van struiken zorgen we voor een geschikt biotoop voor de zeldzame boomkikker.

Lees het volledige persbericht >


Beheerwerken in het Blinckaertduinbos

Dit jaar plant het Agentschap voor Natuur en Bos een reeks beheerwerken in het Blinckaertduinbos in Knokke. Natuur en Bos verwijdert tijdens de werken een reeks woekerplanten en ‘exoten’ om waardevolle voorjaarsflora zoals de bosanemoon, daslook, gewone eikvaren en het maarts viooltje te beschermen. Er worden ook nieuwe inheemse bomen ingeplant zodat we het uniek duinbos kunnen behouden voor de toekomst.

Lees het volledige persbericht >

blauw

Ontstaan

​De Binnenduinen ontstonden vanaf de Late Middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw langs de westelijke oever van de toenmalige inham van het Zwin. Duinenrijen en indijkingen maakten dan een einde aan de invloed van de zee.  

Vanaf halfweg de 19de eeuw werden de Blinckaertduinen beplant om het stuiven tegen te houden. Zeven hectare is eigendom van de gemeente en werd ter gelegenheid van het 25-jarig koningschap van Boudewijn herdoopt tot Koningsbos. Sinds 2022 beheert het Agentschap voor Natuur en Bos dit deel van het bos.

Topgebied voor boomkikker en kamsalamander

In de Binnenduinen groeien heel wat zeldzame plantensoorten zoals bevertjes, bokkenorchis, grote tijm, … Het is een topgebied voor de boomkikker en kamsalamander in Vlaanderen. Sinds 2018 werken het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Knokke-Heist en privé-eigenaars samen om poelen, duinbossen, duingraslanden en mosduinen te herstellen en de historische houtwallen te versterken. Op het vlak van fauna zetten we in op Europees beschermde amfibieën en vogels zoals de kleine zilverreiger, boomleeuwerik, wespendief en lepelaar.

Best ontwikkelde duinbos van de Vlaamse kust

Het Blinckaertduinbos is het best ontwikkelde duinbos van de Vlaamse kust. Het bos is aangeplant met zeeden, Canadapopulier en Noorse esdoorn, zomereik, gewone es, gewone esdoorn en veldiep. In de kruidlaag vinden we  bosanemoon, daslook en gewone eikvaren.  Je kunt er vogels spotten als groene specht, kleine bonte specht, grote lijster, grauwe vliegenvanger, wielewaal, en bosuil. Ook rode eekhoorn krijg je met wat geluk te zien. Heel wat amfibieën overwinteren in dit bos.

wandelaars
boomkikker
duingrasland binnenduinen
gewone vleugeltjesbloem
bosanemoon
houtkant
kleine zilverreiger
oranjetipje op pinksterbloem
Binnenduinen
wandelaars
boomkikker
duingrasland binnenduinen
gewone vleugeltjesbloem
bosanemoon
houtkant
kleine zilverreiger
oranjetipje op pinksterbloem
Binnenduinen

Actietips

21

Wandelroute

Bewegwijzerde wandelroute van 13 km. Is deze route te lang, dan kan je kiezen voor een ingekorte lus van 9 km.

22

Fietsroute

Lusvormige knooppunten fietsroute vanuit Knokke-Heist, Damme van 32 km.

Bekijk de kaart

Boswachter

Evy Dewulf a.i.
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Paulusstraat, Knokke-Heist

Openbaar vervoer

Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be