Natuurloop Bergmolenbos

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Natuurloop Bergmolenbos

De natuurloop bestaat uit 2 lussen doorheen het Stadsrandbos van Roeselare. Ter hoogte van de parking aan café de Zilverbergstatie (Oude Zilverbergstraat 30, Roeselare) starten zowel de blauwe lus van 3,8 km als de groene lus van 6,4 km.

Het Bergmolenbos is in volle ontwikkeling en geleidelijk aan worden gronden aangekocht en ingericht als natuur- en bosgebied. In het bos vind je verschillende loofboomsoorten als wilg, els, zomereik en olm. Verschillende struiken en rozensoorten zorgen er voor afwisseling. De aanwezige Kleiputten vormen een ideale zomerverblijfplaats voor vogels als de grasmus en de fitis. In de rietzones broeden de rietgors en roerdomp. Verder beschikt het Bergmolenbos nog over een speelzone en een hoogstamboomgaard.