Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
pers.natuurenbos@vlaanderen.be

 • 20/05

  Lancering projectoproep Natuur in je Buurt 2019

  Natuurbeheer Subsidies

  20/05

  Lancering projectoproep Natuur in je Buurt 2019

  Lancering projectoproep Natuur in je Buurt 2019

  De natuur als sleutel voor een gezonder leven

  De dagen razen vaak aan een duizelingwekkende snelheid voorbij. Een hoge werkdruk, files, of een overdosis aan (digitale) informatie kunnen zorgen voor een toename van stress of spanning. Een deel van de oplossing ligt om de hoek: de natuur. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid lanceert voor het 6e jaar op rij de projectoproep ‘Natuur in je buurt’. Deze trekt dit jaar volledig de kaart van projecten die de brug maken tussen natuur en de bevordering van onze gezondheid. Ook nieuw is dat nu ook  verenigingen of organisaties zoals zorginstellingen projecten kunnen voorstellen. Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw voorziet hiervoor 800.000 euro aan subsidies.

  Focus op welzijn,  zorg en toegankelijkheid

  Een groene buurt maakt gelukkig, werkt stressverlagend en helpt bij herstel na ziekte. Drie soorten projecten maken kans om een subsidie te ontvangen.

  Met de projectoproep gaan we allereerst specifiek op zoek gaan naar vernieuwende groenprojecten die bijdragen aan het welzijn van de bevolking. Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften.

  Daarnaast worden ook projecten die de werking van zorginstellingen mee ondersteunen erkend. Het creëren van zorggroen, goede uitgewerkte groene oases rond zorgcentra, zorgt voor betere herstelkansen, zeker als er een grote biodiversiteit aanwezig is.

  Als laatste willen we een klemtoon leggen op projecten die tegemoet komen aan de noden van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld slechtzienden en rolstoelgebruikers.

  Lokale besturen, organisaties en verenigingen

  Anders dan bij de voorbije projectoproepen ‘Natuur in je Buurt’, is dat nu naast lokale overheden ook verenigingen of organisaties een project kunnen indienen. Op die manier worden verschillende actoren, elk vanuit hun eigen specialisatie, gestimuleerd om beloftevolle projecten te realiseren. Ook samenwerkingsverbanden kunnen projecten indienen.

  Projecten worden bij goedkeuring minimaal voor 15.000 euro gesubsidieerd. De maximale financiële tegemoetkoming bedraagt 150.000 euro.

  Lancering

  Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw stelde de projectoproep voor in het domein Blaasveldbroek. Het is een perfect voorbeeld van het samengaan van natuur en welzijn. De aanwezige speelnatuur, het avontuurlijk boomstammenparcours en de natuurlijke muziekinstrumenten, nodigen bezoekers uit om actief aan natuurbeleving te doen. Natuur en Bos wil van deze oase van rust een echte vijfsterrenplek maken. Om de natuur in Blaasveldbroek nog robuuster te maken gaf de minister de opdracht aan Natuur en Bos om budget vrij te maken voor de aankoop van 10 ha extra bos.

  Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “Natuurlijk geluk zit vaak in een klein en rustig hoekje. Met deze projectoproep willen we de aandacht voor het samenspel tussen natuur en gezondheid vergroten, met een nadrukkelijke focus richting zorg en toegankelijkheid. Plekken waar mensen tot rust kunnen komen, alleen of met anderen, mogen niet schaars zijn. Integendeel, ze worden belangrijker en dragen bij tot een beter welzijn.”

  De selectiecriteria voor de projectvoorstellen en de meer uitgebreide infobundel met uitgewerkte voorbeelden en suggesties vindt u op www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.

  Natuurbeheer Subsidies
  Lancering projectoproep Natuur in je Buurt 2019
  Lancering projectoproep Natuur in je Buurt 2019
 • 20/05

  Aankondiging openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling Schoonbeek

  Natuurbeheer

  20/05

  Aankondiging openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling Schoonbeek

  Aankondiging openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling Schoonbeek

  Samen met de beheerwerkgroep en de Stad Bilzen heeft Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling gemaakt voor het domeinbos Schoonbeek.

  Deze regeling behoudt wat er al is en voegt een aantal nieuwe elementen toe. Zo blijven de centrale boswegen toegankelijk voor fietsers, ruiters en voetgangers en blijven de kleine paadjes toegankelijk voor wandelaars en joggers. Bijkomend is nu ook geregeld dat je in een groot deel van het bos te voet van de paden mag afwijken. Daarom hebben we de speelzone beperkt tot het bos rondom de ‘dikke den’. We hopen in het najaar van 2019 een natuurloop te openen, een bewegwijzerde route voor joggers vanaf de kerk in Schoonbeek, samen met Sport Vlaanderen. Nieuw is ook dat we in de loop van 2020 een omheinde hondenlosloopzone willen voorzien.

  Wil je meer info?

  Dan ben je van harte welkom op de infowandeling op 4 juni om 19u aan het infobord van de Waterkasteelstraat.

  Je kan alle documenten ook inkijken op de milieudienst: Schureveld in Bilzen of deze digitaal raadplegen:


  Heb je opmerkingen of suggesties?

  Die mag je bezorgen tijdens het openbaar onderzoek van 27 mei tot en met 26 juni aan hogekempen.anb@lne.vlaanderen.be of aan de stedelijke milieudienst.

  Natuurbeheer
  Aankondiging openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling Schoonbeek
  Aankondiging openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling Schoonbeek
 • 13/05

  Geslaagden theoretisch jachtexamen 2019

  Jacht

  13/05

  Geslaagden theoretisch jachtexamen 2019

  Geslaagden theoretisch jachtexamen 2019

  In 2019 schreven 468 kandidaten zich in voor het theoretisch jachtexamen. Daarvan waren 88,5% mannen en 11,5% vrouwen. 93% van de kandidaten had de Belgische nationaliteit en 6% had de Nederlandse nationaliteit. Verder was er ook 1 Pool ingeschreven voor het examen.

  294 personen slaagden voor het examen.

  • Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat terugvinden via de rubriek “Resultaat van het examen” in het e-loket.
  • Alle kandidaten zonder Belgisch Rijksregisternummer kunnen deze lijst raadplegen.

  In deze lijst zijn enkel de namen opgenomen van de kandidaten die geslaagd zijn én via hun inschrijvingsformulier toestemming gegeven hebben voor de publicatie van hun naam op de website. 
  Indien je dus je naam niet ziet staan in de lijst, kan dat te wijten zijn aan het feit dat je niet geslaagd bent of aan het feit dat je geen toestemming gegeven hebt voor de publicatie van je naam op de website. Het heeft geen zin om in geval van twijfel hierover contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. Er zal niet telefonisch of via e-mail gecommuniceerd worden over de examenresultaten!

  Alle kandidaten ontvangen hun resultaat per brief.

  Jacht
  Geslaagden theoretisch jachtexamen 2019
  Geslaagden theoretisch jachtexamen 2019
 • 09/05

  Extra ‘wauw-plekje’ in Wolfsputten dankzij uitkijkplatform

  Natuurbeleving

  09/05

  Extra ‘wauw-plekje’ in Wolfsputten dankzij uitkijkplatform

  Extra ‘wauw-plekje’ in Wolfsputten dankzij uitkijkplatform

  Europese topnatuur

  Wolfsputten is een parel in de Groene rand rond Brussel. Je kan er wandelen en genieten van een prachtig landschap bestaande uit moerasbossen, weilanden en bloemrijke hooilanden. Even helemaal weg, en dat op een boogscheut van onze hoofdstad en pal in het centrum van Dilbeek.“Het hoeft niet te verwonderen dat dit natuurgebied zelfs beschermd werd als Europese topnatuur, en zo deel uitmaakt van het Natura2000 netwerk”, vertelt administrateur-generaal Marleen Evenepoel. “Om deze waardevolle natuur nog beter te beschermen maakten we een beheerplan op, waarin we tal van maatregelen nemen om de natuurwaarden te behouden en zelfs te verbeteren.”

  Extra beleving

  Als groene long in de Vlaamse groene rand vormt Wolfsputten ook een hotspot voor beleving. Natuur en Bos zet dan ook maximaal in op het verhogen van de belevingswaarde, en dan specifiek op de zachte recreant, die hier tot rust kan komen, komen wandelen en genieten. “Als je in het voorjaar in Wolfsputten komt, kan je niet naast de prachtige wilde bloementapijten kijken. Narcissen, wilde hyacint, daslook, dotterbloemen, het staat er allemaal te pronken. Om te voorkomen dat mensen hier overal kriskras doorgaan wandelen, krijgen alle wandelpaden een serieuze opknapbeurt. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van de vlonderpaden, en er komt zelfs een heel nieuw vlonderpad dat doorheen de natte, en vaak bijna onbegaanbare vallei loopt”, aldus regiobeheerder Wim De Maeyer.

  ‘Wauw-platform’

  Om bezoekers nog meer van het landschap te laten genieten, werd er deze week ook een uitkijkplatform geplaatst. Het was boswachter Wouter Huygens die met het idee kwam. “We kunnen hier moeilijk de mensen doorheen de waardevolle weilanden laten lopen, maar we zouden ze toch een beleving moeten kunnen aanbieden die het unieke landschap waard is. Met het uitkijkplatform krijgt de bezoeker er een echt wauw-plekje bij. Je krijgt het gevoel helemaal in dat ongerepte landschap te zitten.”

  Het nieuwe uitkijkplatform is toegankelijk vanaf 12 mei, wanneer het gebied ook extra in de verf gezet wordt met een Breugeliaans tafereel in Wolfsputten

  Meer info over Wolfsputten: www.natuurenbos.be/wolfsputten

  Natuurbeleving
  Extra ‘wauw-plekje’ in Wolfsputten dankzij uitkijkplatform
  Extra ‘wauw-plekje’ in Wolfsputten dankzij uitkijkplatform
 • 08/05

  Most-Keiheuvel hotspot voor wilde bijen en trekpleister voor zeldzame vissoorten

  Natuurbeheer

  08/05

  Most-Keiheuvel hotspot voor wilde bijen en trekpleister voor zeldzame vissoorten

  Most-Keiheuvel hotspot voor wilde bijen en trekpleister voor zeldzame vissoorten

  Europese topnatuur

  Most-Keiheuvel ligt langs de bovenloop van de Grote Nete in de gemeente Balen. De Most is een uiterst nat valleigebied, terwijl de hoger gelegen Keiheuvel een droog open landduinengebied is.

  De focus van het Life+project lag op het herstel van een aantal specifiek Europees beschermde habitattypes zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Hiervoor werden er enkele grootschalige ingrepen uitgevoerd. De open landduinen die de Keiheuvel vroeger typeerden, kregen terug een prominente plaats in het gebied. De zeldzame planten en dieren die hierin thuis horen, zoals bv. buntgras en heivlinder hebben zo terug meer ruimte om zich duurzaam in het gebied te handhaven. Ook het moeras van de Most werd terug opengemaakt. Hierdoor keerden bedreigde soorten zoals de kievit en de watersnip terug als broedvogel. Daarnaast werden enkele zogenaamde vismigratieknelpunten, plaatsen waar vissen moeilijk voorbij kunnen, aangepakt, zodat zeldzame vissoorten zoals de beekprik, zich terug vrij kunnen verplaatsen in de bovenlopen van de Grote Nete. Tot slot kreeg het gebied een betere inrichting voor recreatie, met respect voor de natuur.

  Monitoring

  De definitieve impact op de natuur zal pas in de volgende jaren duidelijk worden, omdat deze nu tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. De evolutie van een aantal soortengroepen levert al wel een indicatie over welke richting het uit gaat.

  Volgens Jan De Haes, gedeputeerde voor waterbeleid zijn de eerste resultaten na het opheffen van de vismigratieknelpunten op de Grote Nete en Kleine Hoofdgracht positief. “De provincie Antwerpen beheert deze waterlopen en heeft er de vispassage verbeterd. Op een aantal locaties zijn zowel stroomop- als stroomafwaarts van de verwijderde knelpunten “nieuwe” soorten zoals de serpeling, de kwabaal en de kolblei aangetroffen.”

  Verschillende vogelsoorten zoals de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de boompieper worden meer aangetroffen na de recente inrichtingsmaatregelen. Het aantal zangposten van de nachtzwaluw nam onmiddellijk toe na de eerste grootschalige inrichtingswerken. De nieuwe open plekken, ontstaan door het landduinherstel, blijken dus een succes.

  In Most-Keiheuvel komen ongeveer 170 soorten wilde bijen voor. Dit is de helft van de vastgestelde soorten in België en maakt van Most-Keiheuvel een topgebied voor wilde bijen. Soorten zoals de donkere, grijze en zwartrosse zandbij vinden hier zowel ondergronds als bovengronds nestgelegenheid en maken van het gebied een echt natuurlijk insectenhotel.

  Vlaams minister van Natuur is enthousiast over de resultaten: “Het Life+project heeft de biodiversiteit in Most-Keiheuvel een stevig duwtje in de rug gegeven. De verschillende partners hebben hier hard aan gewerkt. Ik gaf Natuur en Bos ook de opdracht om budget vrij te maken  voor de verwerving van ongeveer 60 hectare bossen en landbouwgronden in Most-Keiheuvel. Ik heb begrepen dat  die onderhandelingen al volop lopen. Het gebied telt nu al 540 hectare. Binnenkort ronden we dus de kaap van de 600 hectare, om en bij de 1200 voetbalvelden stuk voor stuk met Europese topnatuur waar ook heel wat te beleven valt.”

  Iedereen mag genieten van deze topnatuur

  Most-Keiheuvel is een populair recreatiegebied in de provincie Antwerpen. Vooral de Keiheuvel is druk bezocht. Binnen het Life+project werd bekeken waar precies welke recreatievormen mogelijk zijn en waar er verbetering noodzakelijk was. Zo werden een verlenging van het bestaande rolstoelpad en een hondenlosloopzone gerealiseerd.

  Dat deze belangrijke inspanningen voor een verbetering van de natuur aanslaan  bij de recreanten blijkt uit het feit dat Toerisme Provincie Antwerpen de Keiheuvelwandeling in 2018 heeft uitgeroepen tot 'Wandeling van het jaar'.

  Meer informatie

  www.keiheuvel-demost.be

  Natuurbeheer
  Most-Keiheuvel hotspot voor wilde bijen en trekpleister voor zeldzame vissoorten
  Most-Keiheuvel hotspot voor wilde bijen en trekpleister voor zeldzame vissoorten
 • 02/05

  Wolvin Naya is zwanger

  Natuurbeheer

  02/05

  Wolvin Naya is zwanger

  Wolvin Naya is zwanger

  Niet bang zijn

  De zwangerschap en de geboorte maken de wolven nog voorzichtiger en schuwer dan voorheen. Dit nieuws is dus geen enkele reden om bang te worden. De dieren zullen zich nog minder laten zien dan vroeger en worden zonder verstoring niet agressiever. Aangezien het de eerste worp van Naya is, zullen er wellicht 3 à 4 welpjes zijn. Naya zal bij haar welpjes blijven en August zal voor eten zorgen.

  Nooit met te veel

  De eerste weken blijven de welpen in het nest. Pas tegen de zomer zullen ze hun eerste voorzichtige pootjes buiten zetten. Ze blijven in het begin altijd in de buurt van het hol. In de herfst zullen ze mee gaan op jacht en de kneepjes van het vak leren van hun ouders. In de winter  evolueren ze tot volwaardige jagers en kunnen ze voor hun eigen voedsel zorgen. Op een leeftijd van 8 tot 22 maanden verlaten de jonge wolven hun roedel en gaan ze op zoek naar een eigen stek. Ze kunnen dan zeer grote afstanden afleggen. Op deze manier zijn ook Naya en August uit Duitsland tot in Noord-Limburg getrokken. Angst voor een overvloed aan wolven op één plaats is dus ongegrond. In een territorium is enkel plaats voor één koppel wolven met jongen.

  Preventieve maatregelen meer dan ooit nodig

  Het gezin zal nu wel meer voedsel nodig hebben. Alhoewel de wolf vooral jaagt op natuurlijke prooien zoals ree en everzwijn, bestaat er wel een risico voor het vee. Vooral schapen staan dan op het menu. En nu er meer magen gevuld moeten worden, is het risico er zeker. Je weides beschermen door een raster dat wolvenproof is, is dan ook meer dan ooit aangewezen. Camerabeelden bevestigden al de efficiëntie van dergelijke maatregelen. Bovendien is ook een subsidieregeling uitgewerkt. Wolven bestrijken een territorium van ruim 200km² of 20.000 hectare, een raster plaatsen rond de wolven is dus niet aan de orde.

  Cameranetwerk

  Wolven zijn mensenschuw en slim genoeg om hun nest op een afgelegen plek te maken. Een plek dus waar geen mensen komen. Het is ook belangrijk dat we niet op zoek gaan naar het nest. De dieren hebben, net nu, alle rust nodig. Het cameranetwerk is groot genoeg om de monitoring te doen. De beelden krijgen ook een plaats in het project ‘Onze Natuur’, een 360° project van de VRT om de natuur dichter bij de mensen te brengen. Binnen dat project zal het reilen en zeilen van de wolven en alle andere interessante natuur in Vlaanderen kunnen gevolgd worden.

  Natuurbeheer
  Wolvin Naya is zwanger
  Wolvin Naya is zwanger