Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
pers.natuurenbos@vlaanderen.be

 • 15/07

  Bescherming vleermuizen in het Drongengoed loont: ruim negen soorten vleermuizen geteld

  Natuurbeheer

  15/07

  Bescherming vleermuizen in het Drongengoed loont: ruim negen soorten vleermuizen geteld

  Bescherming vleermuizen in het Drongengoed loont: ruim negen soorten vleermuizen geteld

  Vleermuizen bestudeerd

  Om de vleermuizen nog beter te kunnen beschermen, liet Natuur en Bos de voorbije jaren in en rond het Drongengoed een onderzoek uitvoeren door specialisten. Zo kwam men te weten welke vleermuissoorten er nog voorkomen in het gebied en waar hun zomer- en de winterverblijven zijn. Onderzoekers van Natuurpunt, de Vleermuizenwerkgroep en Greenspot gingen de voorbije jaren regelmatig verschillende avonden en nachten op zoek naar vleermuizen in het Drongengoed, het Maldegemveld, Het Leen, het Keigatbos en andere voor vleermuizen interessante locaties in de omgeving. Door de leefgebieden van vleermuizen in kaart te brengen, kan het beheer van de dreven en de inrichting van het landschap beter afgestemd worden op het voorkomen van vleermuizen.

  Rijkdom aan vleermuizen

  Uit het onderzoek van de voorbije jaren blijkt dat er op zijn minst negen vleermuissoorten voorkomen, sommigen met tot de verbeelding sprekende namen: watervleermuis, franjestaart, grootoorvleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, baardvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger. Dankzij een beheer dat zich ook richt op deze diersoorten wordt het Drongengoed een heuse hotspot voor vleermuizen.

  Oude gebouwtjes worden unieke vleermuisverblijfplaatsen

  In het militair domein van Ursel staan enkele oude gebouwtjes die vroeger gebruikt werden als elektriciteitsgebouwtje. Daar werd met stroomgroepen elektriciteit opgewekt voor het vliegveld. Deze gebouwtjes waren al lang niet meer in gebruik. Daarom werden ze door het Agentschap voor Natuur en Bos, die de natuurterreinen binnen het militair domein beheert, in overleg met Defensie ingericht als vleermuisverblijfplaats. Er werden extra planken aan het plafond bevestigd en meer snelbouwstenen waaraan de diertjes zich kunnen vasthechten of in verstoppen. De voormalige bermen rond de gebouwtjes werden vrijgemaakt van begroeiing en de aarde werd tegen de gebouwen geduwd als isolatie. Een nieuwe deur met invlieggat werd geplaatst. Zo kregen deze oude constructies  een  nieuw leven als  winterverblijfplaats voor vleermuizen.  De eerste tellingen waren alvast bevredigend: in alle gebouwtjes waren al verschillende soorten aanwezig de eerste winter na de inrichting. Eerder werden ook al de oude munitiedepots ingericht als vleermuisverblijfplaats.

  Afsluiten beukendreef in verval

  In het Drongengoedbos werd om veiligheidsredenen ook een kwijnende oude beukendreef afgesloten. Veel bomen bevatten erg veel dode takken, die plots kunnen afbreken. Maar precies omdat deze oude knarren ook een verblijfplaats bieden aan bijzondere vleermuissoorten in de vele holtes, worden deze bomen niet gesnoeid of geveld.  Ook tal van andere dieren vinden op het dode hout voedsel of gebruiken het als schuilplaats. Voor de wandelaars is een alternatief voorzien via een nieuw avontuurlijk en slingerend paadje door het aangrenzend bosperceel.

  Al deze ingrepen dragen bij tot vleermuisvriendelijker beheer van het bos- en natuurgebied en het omliggende landschap rond Drongengoed.

  Natuurbeheer
  Bescherming vleermuizen in het Drongengoed loont: ruim negen soorten vleermuizen geteld
  Bescherming vleermuizen in het Drongengoed loont: ruim negen soorten vleermuizen geteld
 • 08/07

  Meer natuur en beleving in het Kampveld

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  08/07

  Meer natuur en beleving in het Kampveld

  Meer natuur en beleving in het Kampveld

  Meer natuur

  Ondertussen werden al zes nieuwe poelen gegraven en 3 paaiplaatsen. Poelen zijn erg waardevol, want ze vormen rijke leefplekken waarin allerhande water- en moerasplanten, insecten en amfibieën een thuis vinden. Ons landschap was vroeger bezaaid met poelen. De vispaaiplaatsen, 2 op de Rivierbeek en 1 op de Hertsbergebeek, zijn een soort kraamkamers voor vis, het biedt de vis prettige omstandigheden om zich voort te planten en op te groeien. Voor de vleermuizen, aandachtsoorten in dit gebied, wordt nog een vleermuizenbunker gebouwd.

  Speelnatuur

  De grond die vrijkwam bij de graafwerken, werd ter plaatse gebruikt om enkele dreven en het ruiterpad te verbeteren en om vijf heuvels aan te leggen in de speelzone. De nieuwe speelzone met de heuvels sluit aan op de reeds aanwezige speelnatuur van Waardamme.  De speelzone zal zorgen voor een bijkomende natuurbeleving voor jeugdbewegingen, gezinnen met kinderen, … en zal ook een aangename rustplek vormen voor recreanten. Eind 2018 werd tijdens een boomplantactie samen met de gemeente al speelbos aangeplant. In het najaar van 2019 zal Natuur en Bos ook nog enkele attractieve houten speelelementen bouwen. Kampen bouwen, in de bomen klimmen, beestjes zoeken en gewoon ravotten in de natuur. Kinderen zullen na de inrichting volop de kans krijgen om spelenderwijs natuur te ontdekken in Kampveld.

  Meer wandel- en fietsmogelijkheden

  Ten slotte wordt door de bouw van twee bruggen voor wandelaars en fietsers over de Rivierbeek een uitbreiding van het recreatief netwerk in Kampveld voorzien. Op die manier wordt de kern van Waardamme nog beter verbonden met het natuurgebied en kan er volop genoten worden van de natuurpracht.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Meer natuur en beleving in het Kampveld
  Meer natuur en beleving in het Kampveld
 • 08/07

  Ook Vlaanderen heeft zijn eerste natuuroases om in te bosbaden

  Natuurbeleving

  08/07

  Ook Vlaanderen heeft zijn eerste natuuroases om in te bosbaden

  Ook Vlaanderen heeft zijn eerste natuuroases om in te bosbaden

  Werkdruk, files, lawaai, toenemende verstedelijking en een overdosis aan digitale informatie zorgen voor stress, oververmoeidheid, burn-out en andere gezondheidsklachten. Nochtans ligt een deel van de oplossing binnen handbereik: de natuur.

  Daarom zet Natuur en Bos, als grootste natuurbeheerder van Vlaanderen, al jaren sterk in op natuurbeleving. In de natuurgebieden van Natuur en Bos kan je wandelen, joggen, fietsen, kamperen, spelen en ravotten. Maar zones waar de focus ligt op rust, die waren er nog niet.  

  Daarom heeft Natuur en Bos natuuroases ingericht. Stukjes stille natuur waar je je hoofd even helemaal kunt leegmaken, zonder smartphone, verkeerslawaai en andere drukte. De hemel op aarde voor wie in alle rust  energie wil gaan tanken in de natuur.  

  Op mijn job krijg ik zelden een moment om op adem te komen, maar in het bos kan ik hectische werkdagen achter me laten. Dan kom ik een uurtje of twee wandelen en neem ik op een bankje de omgeving in me op. De omringende natuur is elke dag anders en dat brengt me meteen tot rust. Met de natuuroases wil ik die ervaring delen met zoveel mogelijk mensen.”

  Marleen Evenepoel, Administrateur-generaal van Natuur en Bos

  Wat zijn natuuroases?

  Natuuroases zijn geïnspireerd op het fenomeen bosbaden, ofte Shinrin-yoku, een therapie die in de jaren tachtig ontstond in Japan als antwoord op een gebrek aan natuurbeleving (nature deficit disorder) bij stadsmensen.

  Een natuuroase is dé plek bij uitstek voor een stil, traag en meditatief verblijf in de natuur. Het is wetenschappelijk bewezen dat een bosbad van een halfuur stress vermindert en je mentale weerbaarheid verhoogt. Hoe langer het bosbad, hoe groter en langduriger de voordelen.

  Een infobord bij de start van elke natuuroase helpt je op weg. Onderweg nodigen houten rustobjecten, gemaakt door de houtateliers Sam Ponette en Nauwau, uit om te zitten, liggen, hangen, rusten. De objecten zijn gemaakt van lokaal hout en gerecupereerd havenhout van de Port of Antwerp.

  Waar liggen de natuuroases?

  Je vindt een natuuroase in Heverleebos, het Zoniënwoud*, Eversambos in Alveringem, de Lisdodde in Kallo, het Stropersbos in Stekene en Bosland in Pelt.

  * in het Zoniënwoud ligt de natuuroase in een bosreservaat en zijn de objecten van de hand van de eigen bosarbeiders

  Opening natuuroase Eversambos op 10 juli

  Benieuwd geworden? Alle natuuroases zijn nu al vrij te bezoeken en worden binnenkort officieel geopend. Wees welkom op de opening van de natuuroase in het Eversambos in Alveringem op woensdag 10 juli om 11u. Plaats van afspraak is de parking van het Eversambos in de Eversamstraat, Stavele, Alveringem. Na het onthaal door de burgemeester en een korte duiding door Natuur en Bos wandelen we onder begeleiding van de boswachter en in bijzijn van Nauwau langs enkele elementen van de natuuroase. De wandeling van een tweetal kilometer is gemakkelijk, voorzie wel degelijk schoeisel. Gelieve in te schrijven op deze link: https://www.natuurenbos.be/opening-natuuroase-eversambos

  Meer informatie:

  Natuurbeleving
  Ook Vlaanderen heeft zijn eerste natuuroases om in te bosbaden
  Ook Vlaanderen heeft zijn eerste natuuroases om in te bosbaden
 • 05/07

  Strand aan de IJzermonding wordt strandreservaat

  Natuurbeheer

  05/07

  Strand aan de IJzermonding wordt strandreservaat

  Strand aan de IJzermonding wordt strandreservaat

  Beheerplan IJzermonding

  Het afsluiten  van dit deel  strand en duinen als strandreservaat is het sluitstuk  van werken die voorzien zijn in het goedgekeurde beheerplan voor het natuurgebied de IJzermonding.. Heel wat werken die voorzien waren zijn intussen uitgevoerd zoals het afbreken van het oude mosselkot, het afgraven van opgespoten terreinen, het creëren van begrazingsblokken met schapen, het verbeteren van de recreatieve infrastructuur.

  Wie geniet hiervan?

  Door dit gedeelte van het strand af te sluiten, wordt een voldoende grote strandzone gecreëerd die zowel tijdens eb als vloed optimaal gebruikt kan worden. De vele kustvogels kunnen hier zowel eten zoeken als rusten. Vogels zoals de strandplevier, bontbekplevier, dwergstern,… krijgen op die manier meer kansen om hier te broeden. Ook vogels die hier komen uitrusten zoals de strandleeuwerik, sneeuwgors,… kunnen hier in de winter op hun gemak komen vertoeven. Dit strand, deze duinen, slikken en schorren genieten dan ook een Europese bescherming. Ze zijn opgenomen in het Europese Natura 2000-netwerk van belangrijke natuurgebieden en zijn een echte zeldzaamheid in West-Europa en prioritair in stand te houden!

  Toenemende recreatie

  Wandelaars of recreanten die de hond uitlaten verstoren het broeden van de dieren. Daarom is het strand vanaf de laagwaterlijn tot en met de zeereepduinen niet meer vrij toegankelijk vanaf deze zomer. Dit gedeelte kan je enkel bezoeken tijdens natuureducatieve wandelingen.

  Bekijk het vanuit de hoogte

  Afdeling Kust en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid sloegen de handen in elkaar om een beter alternatief voor de wandelaars te voorzien. Via een fantastische houten oversteek geniet je nu van prachtige vergezichten over de duinen, de zee en het natuurgebied. De trapjes en oversteken die hier vroeger lagen en veel onderhoud vergden, zijn nu voorgoed vervangen.

  Stormvloedkering

  Ook de werken aan de stormvloedkering gaan intussen verder. Deze werken moeten ons beschermen tegen de zware stormen en hoge waterstanden. De komende jaren maakt de Vlaamse overheid er ook werk van om het gevoerde beheer te evalueren. Er wordt ook gekeken hoe het voor de wandelaar en fietser aangenamer kan worden gemaakt. Eens alle grote werken achter de rug zijn, zal de IJzermonding als het ware een facelift gekregen hebben.

  Welkom zeehonden

  De werken van de voorbije jaren wierpen al overduidelijk hun vruchten af. Een van de meest opvallende verwezenlijkingen is de sterk toegenomen waarnemingen van zeehonden in de IJzermonding. We hopen dat deze dieren ook van dit stuk strandreservaat gebruik zullen maken om uit te rusten.

  Wil je meer te weten komen over eb en vloed, de zeehonden, de bodemdiertjes in de slikken en schorren, loop dan zeker eens langs het educatief parcours in de IJzermonding, bereikbaar vanaf de Halvemaanstraat.

  Natuurbeheer
  Strand aan de IJzermonding wordt strandreservaat
  Strand aan de IJzermonding wordt strandreservaat