Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
pers.natuurenbos@vlaanderen.be
02/553.18.88

 • 23/03

  Hyacintenfestival slaat jaartje over door corona

  Natuurbeleving

  23/03

  Hyacintenfestival slaat jaartje over door corona

  Hyacintenfestival slaat jaartje over door corona

  Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen. Terwijl de organisatoren van het Hyacintenfestival de voorbije drie edities de vele bezoekers - jong en oud - met open armen ontvingen en in goede banen leidden om de kwetsbare plantjes zo goed mogelijk te beschermen, vragen zij nu uitdrukkelijk om de hyacinten links te laten liggen.Minister Demir: “Jaarlijks toveren de wilde hyacinten verschillende bossen in Vlaanderen, met het Hallerbos op kop, om tot een prachtig paars tapijt. Van half april tot begin mei heerst er in deze bossen dan ook een drukte van jewelste. Hierdoor wordt het naleven van de geldende maatregelen met betrekking tot social distancing zeer moeilijk, zoniet onmogelijk. De veiligheid voor zowel bezoekers, als vrijwilligers en de medewerkers van Natuur en Bos komt hiermee in het gedrang. In deze bijzondere tijden is het eenvoudigweg onverantwoord om dan het Hyacintenfestival zonder meer te laten doorgaan. Dat neemt niet weg dat de hyacinten uiteraard gewoon bloeien. Daarom vragen we expliciet om de hyacinten dit jaar niet te gaan bewonderen.”

  De regels blijven gelden en zullen gehandhaafd worden

  Mensen uit de buurt die te voet of met de fiets één van de bossen waar de hyacinten bloeien bezoeken, willen we, zoals steeds, verzoeken om de natuur volop te koesteren. Blijf dus op de paden, pluk zeker geen bloemen, hou je hond aan de leiband en neem eventueel afval mee naar huis. Boswachters en natuurinspecteurs van Natuur en Bos zullen hier ook op toekijken.

  De groenarbeiders en boswachters van Natuur en Bos krijgen jaarlijks de steun van tientallen vrijwilligers die de hyacintenbezoekers informeren en begeleiden. Zij zijn elk jaar erg gemotiveerd om mee te zorgen voor ‘hun’ bos. Nog meer dan anderen doet het hen pijn dat het hyacintenfestival niet door gaat, maar zij begrijpen goed dat dit de enige logische conclusie was. We willen uiteraard ook hun gezondheid niet op de proef stellen, en hopen hen volgend jaar opnieuw te betrekken.”, stelt Patrick Huvenne, regiobeheerder bij Natuur en Bos.

  Gevolgen vooral voelbaar in en rondom het Hallerbos

  Het Hallerbos is dé plek in Vlaanderen met de grootste oppervlakte aan wilde hyacinten, gekend over de hele wereld.

  Marc Snoeck, burgemeester van de stad Halle: “Tijdens de hyacintenbloei hebben we de voorbije jaren tal van initiatieven genomen. Denk aan het inschakelen van de shuttlebussen van De Lijn, stewards die de bezoeker begeleiden, extra WC’s, extra parkings, bewegwijzering naar het Hallerbos en initiatieven van onze lokale middenstand. Deze faciliteiten zijn allemaal geannuleerd. Wij dringen er ook op aan om niet van over het hele land richting het Hallerbos te komen. Daar zullen onze politiediensten extra op toezien en wie van ver komt terug sturen. Volgens de actuele richtlijnen mag je immers de wagen niet nemen om je te verplaatsen om naar het bos te komen. Dat is namelijk geen noodzakelijke verplaatsing. Volgens de geldende regels kunnen enkel mensen uit de buurt het bos te voet of per fiets bereiken. Wij betreuren ten zeerste dat we deze beslissing moesten nemen, maar vragen hiervoor aan iedereen begrip. We hopen in 2021 zoals de afgelopen jaren opnieuw een prachtig Hyacintenfestival te kunnen organiseren.”

  Natuurbeleving
  Hyacintenfestival slaat jaartje over door corona
  Hyacintenfestival slaat jaartje over door corona
 • 22/03

  Vlaams minister Zuhal Demir en Natuur en Bos: “Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten”

  Visserij Natuurbeleving Jacht

  22/03

  Vlaams minister Zuhal Demir en Natuur en Bos: “Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten”

  Vlaams minister Zuhal Demir en Natuur en Bos: “Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten”

  “Veel mensen hebben de ernst van de situatie nog altijd niet begrepen. Jagen en vissen zijn nu niet aan de orde. Verplaatsingen voor het plezier of de uitoefening van de hobby zijn niet toegelaten. Enkel absoluut noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten zoals doktersbezoeken of het voor het aankopen van etenswaren. Fiets-, wandel- en looptochten om de eigen mentale en fysieke gezondheid op peil te houden zijn de enige toegelaten activiteiten in de eigen omgeving mits er voldoende afstand wordt gehouden en indien het niet in groep gebeurt. Alle andere recreatieve activiteiten zijn verboden.”, laat Demir weten.

  De boswachters en natuurinspecteurs van Natuur en Bos en desgevallend de bijzondere veldwachters of politie zullen daar ook op toezien en handhaven. Ook gezien het toegenomen aantal wandelaars in veel bos- en natuurgebieden. Jagers die nog kast-, kooi-, of anderen vallen op scherp hebben staan worden door Natuur en Bos gevraagd deze op onscherp te zetten.

  “Als we de impact van het Coronavirus en de verspreiding ervan tot een minimum willen beperken, moet iedereen zich aan de richtlijnen houden. Diegenen die dat niet doen versnellen de verspreiding van het virus en brengen de volksgezondheid in gevaar. Blijf dus zoveel als het kan thuis.”, besluit Demir.

  Visserij Natuurbeleving Jacht
  Vlaams minister Zuhal Demir en Natuur en Bos: “Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten”
  Vlaams minister Zuhal Demir en Natuur en Bos: “Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten”
 • 18/03

  Natuur in de Vallei van de Calie vergroot

  Natuurbeheer

  18/03

  Natuur in de Vallei van de Calie vergroot

  Natuur in de Vallei van de Calie vergroot

  Samenwerken voor extra natuur in Vallei van de Calie

  Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Waterbeleid licht toe: ‘Deze samenwerking past perfect binnen de provinciale strategie om samen met partners groenblauwe verbindingen te realiseren en ruimte voor water te combineren met ruimte voor natuur. De vallei van de Calie is één van de speerpunten in het streven van de provincie om haar beekvalleien natuurlijker en klimaatrobuust te maken.’

  De eigendom ligt in overstromingsgevoelig gebied in de vallei van de Grote en de Kleine Calie. Natuur en Bos betaalt de aankoop van de grond en wordt ook eigenaar en beheerder. De provincie Antwerpen zorgt voor de sanering en de inrichting van de gronden, de afbraakwerken van de bebouwing en de nodige natuurinrichtingswerken.

  Europese topnatuur

  De natuur in de Vallei van de Calie is Europees beschermd. Door de inrichting en het beheer wil Natuur en Bos en de provincie Antwerpen deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs verbeteren. Bedoeling is om de Calie te laten aansluiten op een netwerk van beektrajecten waar een gezonde populatie van rivierdonderpad en kleine modderkruiper vrij kan bewegen. Hiertoe is ook een verbetering van de waterkwaliteit noodzakelijk. De Calievallei is vooral bekend om zijn uitgestrekte elzenbroekbossen en water- en oevervegetaties. Het belang van water voor het gebied kan niet overschat worden.

  Bebouwing maakt plaats voor natuur

  Het aangekocht gebied zal deel uitmaken van een min of meer aaneengesloten gebied van 640 hectare. Voor dit gebied wordt een beheerplan opgemaakt. ‘Het plan is om de bebouwing af te breken, de vijvers natuurvriendelijk in te richten en een klein orchideeënhooiland te herstellen. Na de inrichting stellen we het gebied open voor wandelaars met een wandelpad dat de deelgebieden Balderij en Rielenbroek met elkaar verbindt ‘ zegt Hildegarde Quintens, regiobeheerder bij Natuur en Bos.

  Natuurbeheer
  Natuur in de Vallei van de Calie vergroot
  Natuur in de Vallei van de Calie vergroot
 • 16/03

  Corona: minister Demir komt met richtlijnen voor bos- en natuurgebieden

  Natuurbeleving

  16/03

  Corona: minister Demir komt met richtlijnen voor bos- en natuurgebieden

  Corona: minister Demir komt met richtlijnen voor bos- en natuurgebieden

  “Het is mooi om te zien dat de Vlaming massaal naar buiten trekt en ik moedig dat ook aan. Maar corona hebben we niet in de hand. Het aantal slachtoffers wel. Zorgen voor elkaar is afstand bewaren”, aldus minister Demir.

  Minister Demir stelt de volgende richtlijnen op scherp over hoe mensen op een verantwoorde manier naar onze bossen kunnen trekken zonder de effectiviteit van de broodnodige coronamaatregelen teniet te doen.

  • Ga wandelen in gezinsverband of alleen, vermijd wandelingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen.
  • Als het te druk is in het bos of natuurgebied, zodat u de afstandsregels (minimaal 2 meter afstand van mensen die niet tot uw gezin behoren) niet strikt kan naleven, doet u er beter aan terug naar huis te keren en op een ander moment de natuur in te trekken.
  • Het is niet toegelaten kinderen te laten spelen op de eventueel aanwezige speeltuigen.
  • Blijf op de paden, het broedseizoen breekt aan en onze dieren hebben hun rust nodig.
  • Gelieve zich niet te begeven in bossen en natuurgebieden die publiek niet toegankelijk zijn.

  De minister heeft de opdracht gegeven aan de boswachters en natuurinspecteurs om de komende periode waarin de bijzondere coronamaatregelen gelden strikt te handhaven en mensen aan te spreken die de richtlijnen niet opvolgen.

  “Enkel als we allemaal samen de maatregelen strikt naleven, zullen we dit virus overwinnen. Vermijd daarom contact, mijd plaatsen waar veel volk samen is. Dat geldt ook in de natuur.”

  Natuurbeleving
  Corona: minister Demir komt met richtlijnen voor bos- en natuurgebieden
  Corona: minister Demir komt met richtlijnen voor bos- en natuurgebieden
 • 09/03

  Aanleg mountainbikepad doorheen Simliduinen in Nieuwpoort gaat van start

  Natuurbeleving

  09/03

  Aanleg mountainbikepad doorheen Simliduinen in Nieuwpoort gaat van start

  Aanleg mountainbikepad doorheen Simliduinen in Nieuwpoort gaat van start

  Het beheerplan voor de Simliduinen werd op 23 april 2019 goedgekeurd door de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Dit plan is een uitgebreid document waarin het duurzaam beheer en de recreatieve inrichting van het natuurgebied voor de komende 24 jaar bepaald wordt.  Met de aanleg van het MTB-pad wordt gestart met de recreatieve uitbouw van het gebied.

  Veiligheid verhoogt

  Door de wildrecreatie van de talrijke mountainbikers in de Simliduinen zijn er vaak gevaarlijke situaties met wandelaars op de smalle paadjes. Hierdoor is een scheiding van wandelaars en mountainbikers nodig. Met de aanleg van dit mountainbikepad kunnen beide groepen recreanten in alle rust en zonder gevaar het duinengebied bezoeken of met de fiets doorkruisen.

  Schepen van Sport Bert Gunst reageert opgetogen: “Uit dit plan blijkt dat natuur en sport perfect combineerbaar zijn. Dankzij een uniforme mountainbikeroute in de Simliduinen kunnen mountainbikers nu nog meer genieten van de prachtige omgeving en dit met respect voor de natuur.”

  Topnatuur en recreatie hand in hand in de Simliduinen

  “Momenteel worden ook de plannen voorbereid voor de verdere inrichting van dit duinengebied. Zo komen er ook wandelpaden, een uitkijkpunt en een speelzone.  Om de waardevolle duingraslanden alle kansen te geven, zullen op termijn ook schapen en andere grazers worden ingeschakeld. Daarvoor worden later ook rasters geplaatst” laat boswachter Guy Vileyn weten. 

  De Simliduinen maken deel uit van het NATURA 2000-netwerk van Europees beschermde topnatuur. Om deze natuur een handje te helpen zullen tijdens de werken ook bijkomende struiken en  bomen worden verwijderd en zal er gegraven worden om ruimte te bieden voor vochtige duinpannes, poelen en drogere duingraslanden.

  Natuurbeleving
  Aanleg mountainbikepad doorheen Simliduinen in Nieuwpoort gaat van start
  Aanleg mountainbikepad doorheen Simliduinen in Nieuwpoort gaat van start
 • 09/03

  Minister Demir opent eerste wachtkamer in de natuur vlakbij het AZ Sint-Lucas Brugge

  Natuurbeleving

  09/03

  Minister Demir opent eerste wachtkamer in de natuur vlakbij het AZ Sint-Lucas Brugge

  Minister Demir opent eerste wachtkamer in de natuur vlakbij het AZ Sint-Lucas Brugge

  Met de passende slogan ‘zorg is onze natuur’ slaan het AZ Sint-Lucas in Brugge en Natuur en Bos de handen in elkaar met een uniek project: de wachtkamer in de natuur. Meerdere onderzoeken tonen de gunstige invloed aan die bossen en bomen hebben op het welzijn en de gezondheid zowel fysiek, als mentaal. Bomen vangen fijn stof en zuiveren de lucht. Regelmatig bosbezoek versterkt het immuunsysteem en verlaagt het risico op astma en andere aandoeningen van de luchtwegen.  Ook op mentaal vlak zijn bossen bijzonder weldadig. Wandelingen of activiteiten in het bos zijn gunstig bij aandoeningen als ADHD, depressie en symptomen van burn-out.

  Het AZ Sint-Lucas ligt letterlijk aan de rand van de stad en grenst aan de Steenbrugse Bosjes.Enkele enthousiaste personeelsleden van het ziekenhuis zagen het bos als een zegen voor de instelling. Naar aanleiding van het HR-project “#in balans” werd in 2017 een welzijnswandeling georganiseerd voor de langdurig zieke medewerkers. Dit bleek zeker een meerwaarde waardoor verder nagedacht werd hoe de omliggende natuur ook voor de actieve medewerker kon ingezet worden. In eerste instantie werd door de aanleg van een brug over de polderwaterloop Sint-Trudoledeke het bos bereikbaar. De toegang naar het bos ligt daardoor op amper 200 meter van de hoofdingang.

  Er zijn drie bewegwijzerde wandellussen met tijdsindicatie gemaakt: van een korte wandeling van 20 minuten tot een langere wandeling van 1 uur, met altijd mogelijkheden om deze in te korten. De korte wandeling is toegankelijk voor rolstoelen bij gunstige weersomstandigheden en op regelmatige afstand staan banken om even uit te rusten. Er werden ook gebeeldhouwde banken opgesteld in een cirkel en stiltehoekjes, als een echte ‘wachtkamer in de natuur’. Patiënten of bezoekers kunnen er even vertoeven, ziekenhuismedewerkers kunnen er hun middagpauze houden of samen met hun leidinggevende een gesprek in openlucht voeren. Het bos kan ook ingezet worden bij therapeutische behandeling voor allerhande doelgroepen.

  “Een korte wandeling zorgt, zowel voor patiënten als onze medewerkers, voor een leuke onderbreking tijdens een drukke dag of tijdens de middagpauze. De rust en de kalmte van het bosje worden als het ware door iedereen geabsorbeerd die er even in vertoeft. Daarna kan men terug opgeladen weer aan de slag”, aldus Niko Dierickx, algemeen Directeur  AZ Sint-Lucas Brugge.

  In de onthaalruimte van het ziekenhuis is er een natuurhoekje ingericht. Daardoor wordt het bos een beetje binnengebracht in het ziekenhuis om zo de patiënten en bezoekers zin te geven om het bos in te trekken voor een weldadige wandeling tijdens langere onverwachte wachttijden, om een verkwikkende adempauze in te lassen, om hun gedachten te verzetten of gewoon om even tot rust te komen of om de kinderen nog snel te laten ravotten vlak voor een ziekenhuisbezoek.

  Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir: “Werkdruk, files, lawaai, toenemende verstedelijking en een overdosis aan digitale informatie zorgen voor stress, oververmoeidheid, burn-out en andere gezondheidsklachten. Nochtans ligt, naast de standaardbehandelingen die zorginstellingen, aanbieden, bijkomend een deel van de oplossing binnen handbereik: de natuur. Dergelijke stukjes natuur vlak bij het ziekenhuis zijn heel belangrijk om patiënten en andere betrokkenen voor of na hun consultatie op adem te laten komen.”

  Meer informatie:

  Natuurbeleving
  Minister Demir opent eerste wachtkamer in de natuur vlakbij het AZ Sint-Lucas Brugge
  Minister Demir opent eerste wachtkamer in de natuur vlakbij het AZ Sint-Lucas Brugge