Pers & nieuws

 • 26/11

  Het bos Hooggoed in Aalter wordt groter

  Natuurbeheer

  26/11

  Het bos Hooggoed in Aalter wordt groter

  Het bos Hooggoed in Aalter wordt groter

  Het Hooggoed in Aalter is ongeveer 120 hectare groot. Net zoals vele andere bossen en natuurgebieden wordt het Hooggoed tijdens de lockdown druk bezocht door wandelaars. In deze coronatijden wordt eens te meer duidelijk dat mensen behoefte hebben aan natuur dicht bij huis. Er is immers niets zo goed voor onze fysieke en mentale weerbaarheid als een wandeling in het bos

  In het nieuwe bos zijn voornamelijk zomereik, wintereik, winterlinde, beuk, zoete kers, en winterlinde geplant. Daarnaast zullen eenstijlige meidoorn, hazelaar, lijsterbes, Europese vogelkers, sporkenhout en Gelderse roos aan de bosrand zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Er is zo veel mogelijk gebruikgemaakt van zogenaamd autochtoon plantsoen, dat zijn bomen en struiken die afstammen van bomen van hier, waardoor ze perfect zijn aangepast aan onze groeiomstandigheden.

  Enkele extra poelen en een dreef met wintereik moeten voor extra leven in het bos zorgen. In 2021 wordt een laatste deel van 3 hectare nieuw bos aangeplant. Goed voor in totaal zo’n 35 hectare nieuw bos sinds Natuur en Bos het gebied in beheer heeft. Het resultaat van de eerste aanplant vijftien jaar geleden wordt nu al volop gesmaakt door de bezoekers én door de vele inwoners van het bos.

  “We weten allemaal dat Vlaanderen meer bossen nodig heeft. Daarom is het uitstekend dat we er ook in Aalter werk van maken,” zegt minister Demir.  Zij wil samen  met lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen en private eigenaars 4000 hectare extra bos realiseren. “De ambitie is hoog,”  geeft de minister toe. “Maar als iedereen ‘een bosje’ bijdraagt, kunnen we samen de groenste inhaalbeweging ooit maken in Vlaanderen. Als bedrijven, verenigen en particulieren vanaf vandaag massaal gaan bebossen, plukken we daar later de vruchten van."

  Natuurbeheer
  Het bos Hooggoed in Aalter wordt groter
  Het bos Hooggoed in Aalter wordt groter
 • 18/11

  Natuurinspectie betrapt stropers nabij het Kravaalbos

  Overlast / schade Natuurinspectie

  18/11

  Natuurinspectie betrapt stropers nabij het Kravaalbos

  Natuurinspectie betrapt stropers nabij het Kravaalbos

  Reeds enige tijd ontving Natuur en Bos diverse klachten over geweerschoten na zonsondergang in de buurt van het Kravaalbos op het grondgebied van Asse, Opwijk en Aalst. Op basis van die getuigenissen hebben natuurinspecteurs uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant samen met de lokale boswachter het afgelopen weekend een nachtelijke controleactie gehouden.

  Tijdens die actie werd een voertuig op grondgebied Vlaams-Brabant staande gehouden. De natuurinspecteurs troffen er 2 personen aan met een geladen jachtwapen; een zwaar kogelkarabijn voorzien van een ​nachtkijker. Een van de stropers is aangesteld als bijzondere veldwachter en was op dat ogenblik in uniform, ook het voertuig droeg emblemen van bijzondere veldwachter. Op bevel van het parket Halle-Vilvoorde werden beide personen gearresteerd en werd​en het wapen en het voertuig in beslag genomen. Een patrouille van de plaatselijk politiezone AMOW kwam in bijstand gezien er eveneens inbreuken werden vastgesteld op de wapenwetgeving. Bij de huiszoekingen die daarop volgden, vonden de inspecteurs en de lokale politie ​Aalst zeven verboden wapens; alsook vergif, geluidsdempers en illegaal vogelvangstmateriaal. Beide personen waren houder van een Vlaams jachtverlof maar dit laat de begane inbreuken niet toe. Na afloop van de huiszoeking en verhoor werden beide verdachten weer in vrijheid gesteld.

  In het belang van het onderzoek kan de identiteit van de daders niet vrijgegeven worden.  
  Er zijn pv's opgesteld voor inbreuken op de jachtwetgeving en de wapenwet. De daders riskeren gevangenisstraffen tot 2 jaar en geldboetes tot 250.000 euro.

  Overlast / schade Natuurinspectie
  Natuurinspectie betrapt stropers nabij het Kravaalbos
  Natuurinspectie betrapt stropers nabij het Kravaalbos
 • 12/11

  Natuur en Bos start onderzoek nadat wolf vermoedelijk hond aanviel

  Natuurbeheer

  12/11

  Natuur en Bos start onderzoek nadat wolf vermoedelijk hond aanviel

  Natuur en Bos start onderzoek nadat wolf vermoedelijk hond aanviel

  Vanmorgen werd er in Houthalen een doodgebeten hond, een Bordercollie, aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid is dit het werk van een wolf. Het kadaver lag op zo'n 30 meter van de tuin van een alleenstaande woning die zich in natuurgebied en in de kern van het wolventerritorium situeert. Volgens onze boswachter, die daar de nodige vaststellingen deed, zijn er twee scenario's mogelijk.

  Ofwel kwam de wolf in de buurt van de omheining en is de hond uitgebroken om achter de wolf te gaan (bv. ter verdediging van zijn territorium).

  Ofwel is de wolf in de tuin geweest met als bedoeling om de hond(en) te doden.

  Omdat er geen wolvensporen en bloedsporen in de tuin werden aangetroffen, vermoeden we het eerste scenario.  

  Om te voorkomen dat wolven in het dichtbevolkte Vlaanderen zouden leiden tot ernstige conflicten tussen mensen en deze roofdieren, werkt Natuur en Bos van de Vlaamse overheid samen met het wolvenplatform, waarin alle betrokken organisaties vertegenwoordigd zijn, aan een “protocol probleemwolven”. Dit protocol werd opgemaakt in samenspraak met buitenlandse en Vlaamse experten. Het protocol zit op dit moment in de afrondingsfase. Alle betrokken stakeholders krijgen op dit moment de tijd om eventuele opmerkingen of voorstellen tot aanpassing te bezorgen.

  Omdat dit de eerste melding is van een wolvenaanval op een hond, hebben we dit incident afgetoetst aan het protocol probleemwolven. Op basis daarvan oordelen we dat er onvoldoende elementen zijn die aantonen dat deze wolf een probleemwolf zou zijn. Niettemin zet Natuur en Bos samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek haar monitoring van het gedrag van de roedel verder op.

  Natuurbeheer
  Natuur en Bos start onderzoek nadat wolf vermoedelijk hond aanviel
  Natuur en Bos start onderzoek nadat wolf vermoedelijk hond aanviel
 • 03/11

  Aankondiging verpachting jachtrecht onder de vorm van licenties te Ravels, Arendonk, Mol-Postel en Merksplas

  Jacht

  03/11

  Aankondiging verpachting jachtrecht onder de vorm van licenties te Ravels, Arendonk, Mol-Postel en Merksplas

  Aankondiging verpachting jachtrecht onder de vorm van licenties te Ravels, Arendonk, Mol-Postel en Merksplas

  De openbare aanbesteding wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en vindt plaats op woensdag 18 november 2020.

  De verpachtingsvoorwaarden en biedingsformulieren vind je op www.natuurenbos.be/jachtverpachting.

  Jacht
  Aankondiging verpachting jachtrecht onder de vorm van licenties te Ravels, Arendonk, Mol-Postel en Merksplas
  Aankondiging verpachting jachtrecht onder de vorm van licenties te Ravels, Arendonk, Mol-Postel en Merksplas