Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
M. +32 (0)2 553 81 32
marielaure.vanwanseele@vlaanderen.be

 • 14/06

  Aankoop van domein ‘de Ghellinck’ in Zwijnaarde: 42 hectare extra Parkbos

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  14/06

  Aankoop van domein ‘de Ghellinck’ in Zwijnaarde: 42 hectare extra Parkbos

  Aankoop van domein ‘de Ghellinck’ in Zwijnaarde: 42 hectare extra Parkbos

  Minister Joke Schauvliege: “Deze aankoop is een zeer belangrijke stap in de realisatie van het Parkbos. De laatste minnelijke verwervingen worden dit najaar nog afgerond met de eigenaars. In het najaar van 2018 starten de werken aan portaal Den Beer en aan het speelbos van De Pinte”.

  Gouverneur Jan Briers, voorzitter van het project Parkbos, vult aan: “Met deze aankoop kan er opnieuw toegankelijk groen gerealiseerd worden dichtbij Gent en blijven belangrijke natuur- en erfgoedwaarden gegarandeerd voor de toekomst. Een win voor iedereen.”

  Marc de Ghellinck, namens de familie: “Wij zijn bijzonder tevreden met het bereikte akkoord nu de zekerheid bestaat dat het zeer waardevolle bos, dat ook een zeer rijke geschiedenis kent, en gedurende generaties eigendom van de familie was en door hen werd in stand gehouden, zal behouden blijven voor de toekomstige generaties. Daarnaast zullen de kasteelhoeve en de hovenierswoning worden ontwikkeld met respect voor de omgeving.”

  Het beukenbos met Rhododendron als ondergroei is een van de meest waardevolle bossen van Gent. Enkele mooie dreven geven structuur aan het domein. Naast de open portaalzone, waar vroeger het kasteel stond, ligt een serpentinevijver. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het domein dienst als een Duits munitiedepot. In september 1944 brachten de Duitsers het munitiedepot tot ontploffing. Heel wat munitie is in het bos achtergebleven. Het domein is gedurende al die tijd enkel gebruikt door de bewoners ervan. De natuurwaarde van het domein is zeer groot, maar heeft ook achterstallig beheer nodig. Op het domein bevinden zich nog veel erfgoedelementen, waaronder een oude bunker, inkervingen in beuken, de muur die het domein afbakent…

  In de zone aan de Hutsepotstraat komen onder andere onthaalfaciliteiten en horeca. De twee reeds vermelde gebouwen, de kasteelhoeve en de hovenierswoning in de portaalzone aan de Hutsepotstraat, worden niet aangekocht. De eigenaar zal zelf instaan voor de invulling van deze gebouwen. Twee ingesloten woningen maken wel deel uit van de aankoop.

  Uit onderzoek blijkt dat de weilanden in de portaalzone en de akkers en weilanden ten zuiden van de boskern munitievrij zijn. Deze zones kunnen na inrichting opengesteld worden. De boskern kan nog niet meteen opengesteld worden. Er is namelijk verder onderzoek nodig voor een inschatting van de hoeveelheid munitie die zich daar nog bevindt. De mogelijkheid van een trage weg van noord naar zuid doorheen het bos wordt momenteel onderzocht.

  Op het domein loopt sinds 1964 een koolmezenonderzoek door de Universiteit Gent, een van de langslopende onderzoeken in Vlaanderen. Ook voor vleermuizen is het gebied belangrijk. Zo is er een grote kolonie van rosse vleermuizen (25 tot 30 dieren). Daarnaast komen vossen, reeën, spechten, bosuilen en wespendieven regelmatig voor in het domein.

  Minister Joke Schauvliege: “Deze aankoop van 2,475 miljoen euro vormt, op enkele versnipperde private eigendommen na, het sluitstuk van de realisatie van het Parkbos. Sedert mijn aantreden als minister heb ik 17 miljoen euro geïnvesteerd in het aankopen van bossen en te bebossen gronden in het Parkbos, een van de vier groenpolen in de rand van de stad Gent.”

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Aankoop van domein ‘de Ghellinck’ in Zwijnaarde: 42 hectare extra Parkbos
  Aankoop van domein ‘de Ghellinck’ in Zwijnaarde: 42 hectare extra Parkbos
 • 07/06

  Minister Schauvliege reserveert 750.000 euro voor meer natuur in Vlaanderen

  Subsidies

  07/06

  Minister Schauvliege reserveert 750.000 euro voor meer natuur in Vlaanderen

  Minister Schauvliege reserveert 750.000 euro voor meer natuur in Vlaanderen

  Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege wil steden en gemeenten aanmoedigen om te werken aan een groener Vlaanderen. Ze gaf daarom opdracht aan het Agentschap voor Natuur en Bos om ook dit jaar de projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ te lanceren. Deze focust op het groen inrichten van openbare ruimtes in de bebouwde, verstedelijkte ruimte.

  750.000 euro voor innovatieve groenprojecten

  Met de projectoproep Natuur in je Buurt gaat minister Schauvliege op zoek naar innovatieve groenprojecten die zorgen voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte, meer natuur en een verhoogde biodiversiteit. De projecten verhogen op die manier de leefbaarheid van onze steden en gemeenten en zorgen voor natuurgebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie.  Opdat de projecten hun functie zouden hebben binnen een goed functionerende groenblauwe structuur beveelt het Agentschap voor Natuur en Bos aan om ze uit te werken binnen het grotere kader van een gemeentelijk groenplan. Kindgerichte en kindvriendelijke groenprojecten zijn ook dit jaar extra welkom.

  Ook in 2018 kiest een professionele jury één Vlaamse laureaat en tien provinciale laureaten (twee per provincie). Zij krijgen respectievelijk € 250.000 en € 50.000 om hun project te realiseren. Gemeenten kiezen zelf of ze een project indienen voor de titel ‘Vlaamse laureaat’ of voor de titel ‘provinciale laureaat’.

  Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “Met Natuur in je Buurt ijvert het Agentschap voor Natuur en Bos voor meer en betere natuur dicht in de buurt van mensen. Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen, … kunnen voor meer natuur in steden en gemeenten zorgen. Ze komen dan ook allemaal in aanmerking voor de projectoproep.”

  Steden, gemeenten, provincies, OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten kunnen hun projectvoorstellen indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos tot 14 september 2018.

  De selectiecriteria voor de projectvoorstellen en de infobundel vindt u op www.natuurenbos.be/projectoproep-groen.

  Subsidies
  Minister Schauvliege reserveert 750.000 euro voor meer natuur in Vlaanderen
  Minister Schauvliege reserveert 750.000 euro voor meer natuur in Vlaanderen
 • 06/06

  Natuurinvest zoekt uitbater ecovriendelijk eethuis in Zoniënwoud

  Natuurbeleving

  06/06

  Natuurinvest zoekt uitbater ecovriendelijk eethuis in Zoniënwoud

  Natuurinvest zoekt uitbater ecovriendelijk eethuis in Zoniënwoud

  Inspirerende uitstraling

  De uitbater kan dit volledig gerenoveerde eethuis zelf een verantwoorde invulling geven. Het concept moet wel rekening houden met de natuurlijke omgeving en voor de klanten inspirerend werken. Zo moet de aandacht gaan naar ecologisch verantwoorde maaltijden, afvalreductie en energieverbruik. Het aanbod moet inspelen op de verschillende tempo’s van de bezoekers (rustige wandelaars, mountainbikers, lunchbezoekers van omliggende kantoren,…) en op hun wijzigende behoeften doorheen de dag.  Het concept biedt ook ruimte voor randactiviteiten (smulwandelingen, kookateliers, sportief trefpunt, fietsverhuur, leesclubs,…).

  Publieke vergader- en opleidingsruimtes

  De uitbater van het eethuis kan ook de vergader- en opleidingsruimtes van het kasteel van Groenendaal opnemen in de uitbating. In dit kasteel is het opleidingscentrum van inverde gehuisvest, marktleider in Vlaanderen voor iedereen met interesse in natuurbeheer. Omdat de vergaderzalen ideaal in het groen liggen én nabij Brussel, is er een duidelijke vraag om de ruimtes open te stellen voor publiek gebruik (vergaderlocatie, tentoonstellingsruimte, recepties en ontbijten,..).

  ‘Must see’

  Het Zoniënwoud van 5.000 hectare zit diep in het DNA van Brussel als groene Europese hoofdstad. De mix van natuur en erfgoed maakt het tot een ‘must see’ voor elke toerist. De recente UNESCO-erkenning als enige natuurlijk werelderfgoed bevestigt die internationale allure. Zo’n twee miljoen mensen bezoeken jaarlijks het woud. Het biedt een ruim netwerk aan wandel,- fiets,- en ruiterpaden. Het ANB ontwikkelt al geruime tijd de ecologische en toeristische troeven van het Zoniënwoud vanuit onder meer de toegangspoort Groenendaal.

  Meer info

  Natuurinvest stelt het pand ter beschikking via een concessie van openbaar domein voor een periode van 15 jaar. Kandidaat-concessionarissen kunnen uiterlijk donderdag 28 juni 2018 hun interesse kenbaar maken bij projectcoördinator Jacinte Monsieur, jacinte.monsieur@vlaanderen.be, gsm 0473/859714. Een bezoekersmoment is mogelijk na afspraak. 

  Je vindt hier meer info en fotomateriaal

  Natuurbeleving
  Natuurinvest zoekt uitbater ecovriendelijk eethuis in Zoniënwoud
  Natuurinvest zoekt uitbater ecovriendelijk eethuis in Zoniënwoud
 • 03/06

  Ministers schenken Ecoduct Groenendaal aan de dieren

  Natuurbeheer

  03/06

  Ministers schenken Ecoduct Groenendaal aan de dieren

  Ministers schenken Ecoduct Groenendaal aan de dieren

  Ben Weyts, Céline Fremault en Marleen Evenepoel sloten niet alleen het ecoduct af, ze onthulden ook nog een natuurkunstwerk van kunstenaar Koen Vandewalle dat bovenop de zestig (!) meter brede dierenbrug staat. Samen met het graffitikunstwerk van DZIA onder de brug en de tekst “Ecoduct Groenendaal” in grote letters, geeft het kunstwerk de weggebruiker een beetje duiding bij de zandkleurige brug die een natuurgebied van ongeveer vijfduizend hectare zal “ontsnipperen”. Ben Weyts: “Dit Ecoduct maakt het verkeer veiliger voor dier én mens. Dieren worden naar een veilige oversteek geloodst. Chauffeurs worden niet meer gedwongen tot gevaarlijke manoeuvres om een overstekend dier te ontwijken. En twee versnipperde stukken Zoniënwoud, doorkliefd door de Ring rond Brussel, worden opnieuw met elkaar verbonden via het Ecoduct”, aldus de minister bevoegd voor Mobiliteit, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn. Marleen Evenepoel: “Op de graffiti onder de brug zie je niet voor niets afbeeldingen van reeën, boommarters, loopkevers, salamanders en vleermuizen. Dat zijn maar enkele van de diersoorten die gebruik zullen maken van dit ecoduct. Een ecoduct heeft immers een heel brede ecologische werking. Door de omvang en doordachte inplanting in het landschap kunnen er meerdere diersoorten tegelijkertijd van genieten”.  

  Corridors voor amfibieën en vleermuizen

  Een brug van zestig meter breed over de Ring rond Brussel is op zich al bijzonder, maar niet alleen haar afmetingen maken deze brug speciaal. Er werd veel aandacht besteed aan de natuurlijke integratie van de brug in het bos en bovenop de brug werden struiken en zelfs bomen geplant die ook elders in het Zoniënwoud voorkomen. Alles werd afgestemd op de voorkeuren van de diersoorten. Er is bijvoorbeeld een vochtige corridor voor amfibieën en een strook met hogere struiken en bomen waarop vleermuizen zich zullen oriënteren. Op die manier halen we zoveel mogelijk profijt uit onze investering.  

  In een ruimer perspectief

  Ook de omgeving van de brug werd stevig onder handen genomen. De voorbije maanden werden meer dan 10.000 struiken en bomen aangeplant die zorgen voor natuurlijke aansluiting tussen brug en omliggend landschap. De voormalige renbaan van Groenendaal werd gedeeltelijk omgevormd tot een begrazingsblok waar een achttal Schotse Hooglanders jaar in jaar uit zullen instaan voor ecologische begrazing.  Er werd ook een kijkhut gebouwd met zicht op de wilde grazers en de aanloophelling naar het ecoduct.

  De Vlaamse en Brusselse overheden legden eerder al een boombrug, ecotunnels en 25 kilometer geleidend ecoraster aan in het Zoniënwoud. De bedoeling is om van een gebied dat vandaag opgesplitst is in groene eilandjes weer één groot natuurgebied te maken. Al deze ontsnipperingsmaatregelen kaderen in het project LIFE+ OZON en de structuurvisie van het Zoniënwoud.

  Brussels minister voor Leefmilieu Céline Fremault: “In deze gewestoverschrijdende structuurvisie wordt sinds 2008 samengewerkt aan ecologische ontsnippering, recreatieve en ecologische netwerken en uitgebouwde onthaalpoorten voor de bezoekers”.  

  Europees project

  De bouw van het ecoduct kadert in het project OZON en het Europese LIFE+ programma. Het werd gebouwd tussen mei 2016 en mei 2018 en kostte 6,6 miljoen euro. Het project is een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en Leefmilieu Brussel. Ook de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren namen een deel van de financiering op zich. Het Département de la Nature en des Forêts (Wallonië), het United Nations Environment Programme en de gemeente Sint-Genesius-Rode ondersteunen het project symbolisch.

  Natuurbeheer
  Ministers schenken Ecoduct Groenendaal aan de dieren
  Ministers schenken Ecoduct Groenendaal aan de dieren
 • 01/06

  Ganzenvangst gaat van start

  Natuurbeheer Overlast / schade

  01/06

  Ganzenvangst gaat van start

  Ganzenvangst gaat van start

  De Canadese gans is een schadelijke uitheemse soort

  De Canadese gans is een uitheemse soort, zeg maar een vreemde eend in de Vlaamse bijt. De soort werd ingevoerd uit Noord-Amerika als siervogel. De vogels ontsnapten, verloren hun natuurlijk trekgedrag en kwamen in de jaren ‘70 voor het eerst bij ons tot broeden. In de  daaropvolgende jaren nam de populatie exponentieel toe, tot wel 15.000 vogels omstreeks 2010.

  Omwille van zijn schadelijke invloed wordt de Canadese gans beschouwd als een invasieve soort. Door hun graasgedrag veroorzaken de ganzen schade aan gewassen en graslanden in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Met hun uitwerpselen vervuilen ze ligweiden, golfbanen, zwemwateren en plassen. In de winter concurreren de dieren met de overwinterende ganzen, zoals de rietgans.

  De populatie Canadese ganzen moet dus streng worden beheerd. Om de aangroei in te perken, worden de eieren geschud of geprikt. Op bepaalde plaatsen mag de soort ook bejaagd worden.

  Vangsten zijn een effectieve, rendabele manier om de populatie in te tomen

  Hoewel die maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan het ganzenbeheer, blijken zij  onvoldoende om de populatie in toom te houden. Daarom worden er ook elk jaar dieren gevangen en gedood. Dat gebeurt tijdens het ruien, wanneer de ganzen hun slagpennen vervangen. Dan kunnen ze niet vliegen en kunnen ze gemakkelijker worden gevangen, waarna ze met CO2 worden verdoofd, met de dood tot gevolg. Tussen 2010 en 2017 werden er jaarlijks gemiddeld zo’n 1.700 Canadese ganzen gevangen. De kadavers worden waar mogelijk gebruikt voor menselijk consumptie. Het overschot wordt als dierlijk product vernietigd.

  Ook dit jaar plannen onder meer het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen, diverse gemeentes, Natuurpunt vzw en Rato vzw een aantal ruivangsten uit te voeren. Vogelbescherming Vlaanderen is als gesprekspartner bij deze initiatieven betrokken.

  Een studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) wees uit dat ruivangsten, als aanvullende maatregel op het schudden van eieren en jacht, Vlaanderen tegen 2050 minstens twintig miljoen euro aan toekomstige schade besparen.

  Dankzij alle inspanningen is het aantal Canadese ganzen de afgelopen jaren in Vlaanderen gestaag teruggelopen, waardoor er jaarlijks ook minder ganzen moeten worden gevangen. Het gemiddeld aantal Canadese ganzen per gemeente tijdens de zomer is gehalveerd tegenover 2010.

  Natuurbeheer Overlast / schade
  Ganzenvangst gaat van start
  Ganzenvangst gaat van start