Pers & nieuws

Pers & nieuws

Voor persvragen kan u contact opnemen met het persnummer van Natuur en Bos: 02/553.04.89.

 • 07/05

  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!

  Natuurbeheer

  07/05

  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!

  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!

  Vier met ons mee en ontdek de topnatuur in je buurt

  Op 21 mei 1992 werden de Europese habitatrichtlijn en het LIFE programma goedgekeurd. Beiden hebben er sindsdien voor gezorgd dat Europese topnatuur beter beschermd en ontwikkeld werd.

  Dankzij corona ontdekten al veel mensen de natuur in hun buurt. In de periode tussen 12 en 24 mei willen Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Natuurpunt, de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, de Waalse openbare dienst leefmilieu, Natuurinvest, Natagora en Natagriwal de Europese waardevolle topnatuur extra onder de aandacht brengen, onder meer door RouteYou-wandelingen. Zo ontdek je tijdens je wandeling leuke weetjes over het gebied en de resultaten van de uitgevoerde of lopende LIFE-projecten zoals Life + Most-Keiheuvel, Life Sparc, Life Ztar, …. Naast dit aanbod, gaan er ook enkele geleide wandelingen door, waarbij een ervaren gids je een unieke kijk achter de schermen laat nemen van een natuurproject (afhankelijk van de coronamaatregelen).

  Onze minister van Natuur Zuhal Demir bezoekt op 20 mei alvast één van onze LIFE-projecten.

  "In Vlaanderen hebben we enorm waardevolle en diverse natuur. In natuurgebied Most-Keiheuvel vind je landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Stuk voor stuk Europees beschermde natuurtypes die we vol overtuiging beschermen en waar nodig herstellen. Deze natuurgebieden zijn immers niet alleen ontzettend mooi om in te wandelen, door ze te herstellen gaan we ook de strijd aan met de klimaatopwarming en gaan we de verdroging van Vlaanderen tegen. Later deze maand trek ik alvast zelf mijn laarzen aan om het project in Balen al wandelend te gaan ontdekken”, aldus minister Demir.

  Voor de thuisblijvers is er een online-webinar waarin je allerhande zaken kan bijleren over Natura 2000. Alle info over de verschillende activiteiten kan je vinden op www.denatuurisjarig.be en www.nature-en-fete.be.

  Fotowedstrijd

  Wil je kans maken op een leuke prijs? Maak dan op je wandeling een leuke natuurbelevingsfoto en deel deze op Instagram met de hashtag #denatuurisjarig. Alle info over de wedstrijd en het reglement kan je hier vinden: www.life-bnip.be/nl/reglement-wedstrijd-de-natuur-is-jarig-2021 en www.life-bnip.be/fr/reglement-du-concours-nature-en-fete-2021.

  12.3 % van Vlaanderen zit in Natura 2000 netwerk

  Natura2000 is een netwerk van Europese topnatuur. Het omvat 27.000 gebieden en beslaat zo ongeveer 18% van Europa. Het is één van de grote verwezenlijkingen van de Europese Unie en vormt de ruggengraat van het Europees natuurbehoud. Het Natura 2000 netwerk in Vlaanderen bedekt ongeveer 12,3 % van het Vlaams gewest, goed voor ruim 166.000 hectare. Hiermee zitten wij in het gemiddelde van de EU. In België in z’n totaliteit gaat het over 12.7% van de landoppervlakte en 36.8% van het Belgische deel van de Noordzee. In Wallonië gaat het over 220.000 hectare, 13.2%

  Met Natura 2000 roept Europa de achteruitgang van de natuur een halt toe. Natura 2000 wil over heel Europa de nodige ruimte bieden aan verschillende soorten planten en dieren, en de gebieden waarin ze leven. En die natuur levert ook voordelen op voor de mens: zuiver water, ruimte voor recreatie, een gezonde bodem, frisse lucht…

  Wist je trouwens dat Natura 2000 bovendien bijdraagt aan onze inheemse biodiversiteit? Daarom zijn ook wij partner van de #samenvoorbiodiversiteit beweging!

  Wat is een LIFE-programma?

  LIFE is het instrument van de Europese Unie dat de projecten voor natuurbehoud en milieubescherming financieel ondersteunt in de verschillende lidstaten. Een LIFE project realiseert altijd een concrete meerwaarde voor de natuur. Het gaat dan over het opzetten van actieve samenwerking tussen partners, versnelde uitvoering van herstel- en inrichting van het gebied, aankoop van terreinen, investeringen in wandelpaden en bezoekerscentra en kijkhutten voor toegankelijkheid en beleving, actieve communicatie en bewustwording van doelgroepen en omwonenden, opbouw van expertise.

  Meer info

  Natuurbeheer
  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!
  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!
 • 05/05

  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen

  Natuurbeheer

  05/05

  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen

  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen

  Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er zich in Vlaanderen een nieuwe wolf ophoudt. De wolf verscheen duidelijk op camerabeelden en er werd een aangevreten ree-kadaver gevonden. Men vermoedt dat de wolf de voorbije dagen vanuit Nederland afzakte en de grens overstak. Eerste inschatting is dat deze wolf minstens enkele dagen in de omgeving van Brabantse Wal (NL) / Grenspark Kalmthoutse Heide en de daarop aansluitend open gebieden verbleef. Om misverstanden uit te sluiten: de schapenslachtoffers die halfweg april op de Kalmthoutse heide vielen waren niet het werk van een wolf, maar van een hond.

  Op dit moment weten we nog niet of de wolf een doortrekker is of van plan zich in de regio te vestigen. Natuur en Bos raadt uit voorzorg aan om 's nachts kleinvee veilig te stellen in een stal of achter een elektrische omheining. In de komende periode zal Natuur en Bos samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de regio verder monitoren en proberen uit te maken of de wolf een blijvertje wordt. Indien hij zich definitief vestigt is er kans dat Vlaanderen binnenkort een tweede wolventerritorium telt. 

  Meer info over de wolf (inzake waarnemingen, preventiemaatregelen en schadeclaims) kan je terugvinden op www.natuurenbos.be/wolf.

  Natuurbeheer
  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen
  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen
 • 03/05

  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  03/05

  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel

  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel

  Deze reizende tentoonstelling, die al 20.000 bezoekers trok, werd in 2019 ontwikkeld naar aanleiding van de komst van de wolven in Limburg. Sindsdien is er echter heel wat gewijzigd in de wolvenwereld: Naya is verdwenen, August ontmoette Noëlla en samen kregen ze welpen. Een vernieuwing van de expo was dus aan de orde. Samen met de nieuwe infofolder “Wolven in Vlaanderen” werden ze vandaag in Koersel voorgesteld.

  Vanaf 3 mei kan je de vernieuwde expo komen bezoeken. “We zijn verheugd dat we als eerste de nieuwe expo mogen tentoonstellen”, verklaart Willy Vanlook van Natuurpunt Beringen. “De terugkeer van de wolf is een soort van erkenning door de natuur: deze bijzondere soort apprecieert de kwaliteit van de Zwarte Beek, het aaneengesloten gebied, de vele jaren van intensieve natuurontwikkeling en de constructieve samenwerking met militaire overheid en Natuur en Bos van de Vlaams overheid.” Na de zomer vervolgt de expo zijn Limburgse tour naar de Lieteberg in Zutendaal en de Ijzeren man in Weert.

  Op 3 mei werd de expo officiëel geopend door Vlaams Minister van Natuur Zuhal Demir: “De meeste mensen kennen de wolf als dier uit de sprookjesboeken. Er zijn dan ook veel misverstanden over de wolf en die proberen we hier de wereld uit te helpen. Zo is de wolf van nature mensenschuw. Dat neemt natuurlijk niet weg dat samenleven met de wolf een uitdaging is, maar het kan dankzij de verschillende maatregelen op het terrein. Voor het eerst in 150 jaar hebben we zelfs jonge welpjes in Limburg. In deze expo vertellen we het levensverhaal van ‘onze wolven’ én dat op een laagdrempelige manier zodat ook schoolklassen er van kunnen genieten”.

  Voor Jong en Oud

  De informatieve expo zet vooral in op interactie, waardoor de tentoonstelling uitermate geschikt is voor kinderen. De expo speelt in op interessante aspecten zoals het eetpatroon en het gedrag van het dier. Maar ook volwassen bezoekers zullen zich niet vervelen. Zo verklaart de expo waarom Limburg geschikt is als leefgebied voor de wolven. Veehouders leren dan weer hoe ze hun vee het best kunnen beschermen en kunnen een wolfproof raster opgesteld zien. Met vragen over hoe ze hun vee het best beschermen kunnen ze terecht bij het Wolf Fencing Team Belgium. “De wolf zal niet meer weggaan uit Limburg, zoveel is duidelijk. Het is dan ook heel belangrijk dat we leren om samen te leven met de wolf. Daarom blijven we als provincie investeren in deze expo én in educatie voor de Limburgse scholen”, aldus Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Natuur.

  Wolf Roger in de kijker

  Pronkstuk van de expo is Roger, de wolf die in maart 2018 in Opoeteren werd aangereden. Hij werd opgezet door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Er zijn ook plannen om de twee aangereden welpen op te zetten. De expo ‘Wolven in Limburg’ is gratis toegankelijk en kan individueel of in groep bezocht worden. Rondleidingen of bezoeken kunnen worden aangevraagd via zwartebeek@natuurpunt.be. Voor scholen worden er gegidste rondleidingen voorzien. Alle info hierover is terug te vinden op www.dewatersnip.be. De expo is te bezoeken volgens de geldende coronamaatregelen.

  Deze expo is een initiatief van verschillende partners: Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de natuurgebieden Duinengordel als noordelijk deel van het Nationaal Park Hoge Kempen, Bosland en Kempen-Broek, het Provinciaal Natuurcentrum en Provincie Limburg.

  • Waar: Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen – Koersel
  • Wanneer: 3 mei tot 30 juni
  • Openingsdagen: woensdag, zaterdag en zondag van 13u-17u
  • Gratis toegang
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Scholen en andere groepen dienen te reserveren onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.

  Meer info over de wolf en de nieuwe folder: www.natuurenbos.be/wolven.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel
  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel