Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
M. +32 (0)2 553 81 32
marielaure.vanwanseele@vlaanderen.be

 • 13/08

  Negen schapen gedood, vermoedelijk door wolf

  Natuurbeheer

  13/08

  Negen schapen gedood, vermoedelijk door wolf

  Negen schapen gedood, vermoedelijk door wolf

  Begin vorige week kwam de eerste melding van dode schapen uit een privé-kudde in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt. Zowel zaterdag, dinsdag als vrijdag zijn dode schapen gevonden. In totaal gaat het om vier dieren. Nochtans zat de kudde ’s nachts achter een raster met elektriciteit en waren er dus voorzorgsmaatregelen genomen. Uit onderzoek blijkt dat de stroomspanning op de draad door de droogte te laag was. Her en der was het raster ook in minder goede staat. Mogelijk was dat de oorzaak van de incidenten. Medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos hebben onmiddellijk de draad verstevigd en verhoogd. De stroomspanning is hersteld. Sinds zaterdag zijn binnen de kudde geen dode schapen meer gemeld. In de onmiddellijke omgeving werd inmiddels nog een ander schaap, niet van deze kudde, gevonden dat al wat langer dood was.

  Echter wat verder uit de buurt zijn zaterdagavond opnieuw vier dode schapen aangetroffen. Opnieuw wijst alles op wolf. Ook hier zijn DNA-stalen genomen om dit te bevestigen en om uit te maken of dit het werk van Naya is of van een andere wolf. Vast staat dat na een lange periode waarbij geen schapen gedood werden, dit plots is veranderd. Alle betrokkenen in de buurt zijn daarom vandaag geïnformeerd, zodat ze de mogelijke voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Schade die de wolf veroorzaakt wordt terugbetaald. Dit is zo voorzien in het wolvenplan en aangepast in de wetgeving. Voorzorgsmaatregelen kunnen de kans op eventuele schade echter verkleinen. 

  In alle gevallen zijn wetenschappers van het INBO en terreinmedewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos snel verwittigd en ter plaatse gekomen. De resultaten van de stalen zullen binnen een aantal weken gekend zijn. Op een wildcamera in de buurt van de schade is in elk geval een wolf te zien die geen halsband draagt. Het gaat hier dus niet om Naya.

  Voor de natuurbezoeker of andere recreanten is er geen reden tot ongerustheid. Niemand heeft de wolf al gezien of opgemerkt. Veehouders wordt gevraagd om hun kuddes wel in de mate van het mogelijke extra te beschermen. Alle info is te vinden op www.natuurenbos.be/wolf.

  Contactpersonen pers

  • Marie-Laure Vanwanseele, Agentschap voor Natuur en Bos, woordvoerder: 0499/86.51.58

  • Koen Van Muylem, INBO, woordvoerder: 0473/81.49.28

   

  Natuurbeheer
  Negen schapen gedood, vermoedelijk door wolf
  Negen schapen gedood, vermoedelijk door wolf
 • 02/08

  Natuurherstel in het Drongengoed gaat van start

  Natuurbeheer

  02/08

  Natuurherstel in het Drongengoed gaat van start

  Natuurherstel in het Drongengoed gaat van start

  In 2013  werd een visie opgemaakt voor het kwaliteitsvol samengaan van natuur, bos, landschap en recreatief medegebruik in het Drongengoedgebied. Deze visie vormt de basis van het huidige beleid en beheer van het hele gebied door het Agentschap voor Natuur en Bos.  Deze visie werd verder vertaald in het beheerplan voor het Drongengoed. Het beheerplan kan je raadplegen op www.natuurenbos.be/drongengoed (onder ‘Nuttige links’).

  Topnatuur in het Drongengoed

  Als grootste aaneengesloten bos- en natuurgebied in Oost-Vlaanderen moet de natuur in het Drongengoedgebied in topconditie gehouden worden. Dat is het doel van het Europese Natura 2000-netwerk. Daarom moet ook Vlaanderen waardevolle planten, dieren en hun leefgebieden beschermen en waar mogelijk ook ontwikkelen en verbeteren.

  Een corridor van het vliegveld naar Maldegemveld  

  Een van de eerste werken die zullen plaatsvinden is het creëren van een verbinding van ‘boomrijke heide’ van het militair vliegveld naar het Maldegemveld. Deze verbinding zal ervoor zorgen dat de leefgebieden van specifieke dieren en planten zoals aardbeivlinder, tormentil, levendbarende hagedis en boompieper met elkaar verbonden worden. Op die manier stijgt de ecologische meerwaarde van het natuurgebied, maar tegelijk wordt dit ook interessanter voor de bezoeker. Een meer afwisselend beeld van open en gesloten bos, brede bosranden, heideterreintjes is erg aangenaam om in te vertoeven.

  Exoten kappen

  Langs enkele dreven in deze corridor worden aan weerszijden bomen gekapt zodat de heide, die daar nog in de ondergrond aanwezig is, opnieuw kansen krijgt om te kiemen. Een vierde van de bestaande bomen blijft behouden. Er worden overwegend exoten of uitheemse bomen gekapt.

  Boomrijke heide en bosranden

  De boomrijke heide die in de corridor gecreëerd wordt, ziet eruit als een halfopen heidegebied met veel losstaande of groepjes bomen. Op andere plaatsen in het gebied wordt dan weer gestreefd naar meer heide of bredere bosranden. Ook op deze plaatsen worden ingrijpende werken uitgevoerd. Zo’n variatie in het gebied brengen is ecologisch heel interessant voor een groot aantal planten en dieren. 

  Even geduld

  Het duurt niet erg lang vooraleer we een mooi beeld zullen zien op terrein, maar toch wel enkele jaren. Na het kappen van de bomen, worden de stammen verzaagd en afgevoerd. Later worden ook de stronken uitgefreesd en de bovenste humusrijke laag weggehaald of geplagd.

  Wie wint hierbij?

  Al wordt het geduld van de bezoekers even op de proef gesteld, de meeste bezoekers zullen tevreden zijn met het resultaat. Maar vooral de specifieke planten en dieren die dit nodig hebben om hier te kunnen leven en uit te breiden, winnen bij deze werken. Enkele diersoorten die hiervan zullen profiteren zijn bv. tal van insecten zoals de aardbeivlinder, het groentje, de groene zandloopkever,…  Ook de hazelworm en de levendbarende hagedis hebben zandige terreintjes nodig. Overblijvende bomen vormen dan weer een ideale uitkijkpost voor de boompieper en boomleeuwerik.

  Timing en uitvoering van de werken

  In 34,5 hectare van het Drongengoed zal er aan natuurherstel gewerkt worden. Op 21 hectare wordt het bos volledig omgezet in heide of heischraal grasland. Op de overige 13,5 hectare worden er enkel ‘dunningen’ uitgevoerd, wat betekent dat een deel van de bomen wordt verwijderd. De geplande kappingen in functie van de ontwikkeling van heide en interne bosranden worden gespreid over een periode van drie kapseizoenen (2018 – 2021). Zo proberen we de impact op het gebied wat te spreiden in de tijd. Dit laat de beheerder ook meteen toe om bij te sturen waar nodig.

  Hinder

  Tijdens de werken zullen de aannemers in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos strenge veiligheidsmaatregelen nemen. Omwille van de veiligheid van bezoekers, zullen op sommige momenten de wegen waar gewerkt wordt, afgesloten worden. In de mate van het mogelijke zal een omleiding voorzien worden.

  Beheer na de kappingen

  In de toekomst zal een schaapskudde deze terreinen mee begrazen. Het begrazingsbeheer zal afgewisseld worden met maaien waar nodig. Door een continue evaluatie zal men inspelen op de resultaten op het terrein en waar nodig de maatregelen en beheerwerken bijsturen.

  Bosbalans

  Door de omvorming van bos naar heide komt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) tegemoet aan de natuurdoelen voor het Drongengoed om Europese topnatuur te creëren. Juridisch gezien dient de oppervlakte bos die hiervoor gekapt wordt, niet gecompenseerd te worden. Maar het ANB hecht veel belang aan een positieve bosbalans: op termijn zal meer bos aanwezig zijn dan voorzien in het beheerplan. In het beheerplan werd ruim 20 hectare bebossing voorzien in Knesselare en Maldegem. Die is reeds grotendeels gerealiseerd. Daarnaast komt er ook heel wat spontane verbossing.

  Bovenop de bebossing die voorzien was in het beheerplan maken we ook werk van bijkomende bosuitbreiding op percelen rond het Drongengoed. Zo krijgt het gebied er in de periode van 2017 tot 2020 een mooie 20 hectare nieuw bos bij. Hiervan is reeds 4,5 hectare bebost, onder andere via een plantactie begin 2018 met verschillende scholen. De combinatie van de geplande werken met een uitbreiding van het bestaande boscomplex zorgt voor een duurzame ontwikkeling van dit prachtig natuurgebied waar kwaliteitsvol bos en heide hand in hand gaan.

  Infowandeling

  Op zondag 9 september 2018 om 10u organiseert het ANB een volgende infowandeling. Afspraak aan Parking Krakeel, Drongengoedweg, Knesselare (parking voorbij het Jagershof)

  Meer info

  Meer informatie vind je op www.natuurenbos.be/drongengoed. Daar vind je ook een uitgebreid verslag van een infowandeling over de werken en de aankondiging van de volgende infowandeling op zondag 9 september.  

  Natuurbeheer
  Natuurherstel in het Drongengoed gaat van start
  Natuurherstel in het Drongengoed gaat van start