Vlaams-Brabant: risicocode GEEL - gevaar, wees voorzichtig!

Vlaams-Brabant: risicocode GEEL - gevaar, wees voorzichtig!

De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt.

Natuurbeheerders zijn waakzaam.

Deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.

Deze waarschuwing heeft betrekking op: