smartphone in de hand

Pers- en nieuwsberichten

Hieronder vind je het overzicht van onze pers- en nieuwsberichten.

Voor persvragen kun je contact opnemen met het persnummer van Natuur en Bos: 02/553.04.89 of mail je naar pers.natuurenbos@vlaanderen.be.

 • zaterdag, 11 december 2021
  Boomgericht bosbeheer in het Parkbos
  Op zaterdag 11 december organiseerde Natuur en Bos van de Vlaamse overheid in samenwerking met de Parkbosgidsen een publieksactiviteit rond boomgericht bosbeheer in het Parkbos te Gent. Op een viertal plaatsen werden een aantal beheerwerken gedemonstreerd.
 • vrijdag, 10 december 2021
  Egenhovenbos in Leuven groeit met 3,6 hectare
  Op vraag van initiatiefnemer Natuur en Bos van de Vlaamse overheid plantten de leerlingen van Basisschool De Zevensprong uit Leuven vandaag boompjes aan in het Egenhovenbos op een perceel nabij de dorpskern van Egenhoven. Morgennamiddag zijn de buurtbewoners van Egenhoven aan de beurt om hun spade uit het tuinhuis te halen. De komende dagen gaan ruim 13.000 boompjes de grond in. Goed voor 3,6 hectare extra bos. De kinderen zongen tijdens een officieel moment hun klimaatlied en de partners Basisschool De Zevensprong, Natuur en Bos, Stad Leuven, KU Leuven en Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud plantten een symbolisch boompje.
 • vrijdag, 03 december 2021
  23 projecten ontvangen Natuur in je buurtsubsidie
  Natuur en Bos van de Vlaamse overheid lanceerde in mei voor het achtste jaar de projectoproep ‘Natuur in je Buurt’. Met de projectoproep wil ze lokale projecten die een natuuroplossing dichtbij de mensen uitwerken ondersteunen. Uit alle inzendingen werden nu 23 projecten geselecteerd voor een totaal van om en bij de 1,5 miljoen euro. De oproep richtte zich naar lokale overheden, verenigingen, onderwijsinstellingen en zorgvoorzieningen.
 • woensdag, 01 december 2021
  NextStep coaching neemt Coachen in de natuur over van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
  In 2018 richtte Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een eigen, door de VDAB erkend, loopbaancentrum op, Coachen in de natuur. Samen met Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos, ontwikkelde het tevens een opleidingstraject om professionele loopbaanbegeleiders op te leiden tot gecertificeerde natuurcoaches. Op 1 december laat Natuur en Bos het loopbaancentrum over aan NextStep coaching dat het concept coachen in de natuur verder zal ontwikkelen en doen groeien. NextStep coaching wordt ook de nieuwe thuis van meerdere coaches.
 • dinsdag, 30 november 2021
  Veiligheidskap langs het Artiestenpad in de Oosthoekduinen
  Op 1 december 2021 gaat Natuur en Bos van de Vlaamse overheid van start met een veiligheidskap langs het Artiestenpad in de Oosthoekduinen (De Panne). Stormweer en onderlinge competitie tussen de bomen zorgen ervoor dat de veiligheid langs het pad niet meer kan gegarandeerd worden. Overhellende en gevaarlijke bomen zullen gekapt worden en de omheining van de aanpalende weide wordt vernieuwd. Tijdens deze veiligheidskap wordt rekening gehouden met zeldzame soorten en achteraf worden nog 500 bomen en struiken aangeplant.
 • maandag, 29 november 2021
  Definitieve goedkeuring bijsturing steunregeling voor wolfwerende maatregelen
  De Vlaamse Regering heeft tijdens de ministerraad van afgelopen vrijdag 26 november de reeds aangekondigde steunwijzigingen goedgekeurd voor niet-professionele veehouders die wolfwerende maatregelen nemen. De nieuwe regeling moet hen meer stimuleren en overtuigen hun terreinen veilig af te bakenen zodat een poging tot aanval door een wolf in de kiem kan worden gesmoord. Financiële steun kan aangevraagd worden via Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. De nieuwe regeling gaat officieel in na publicatie in het Belgisch Staatsblad, over enkele weken. Om zo snel mogelijk ook een verhoogde preventiegraad op het terrein te bekomen, wordt voorgesteld om de betoelaging retro-actief mogelijk te maken met ingang van 16 juli 2021, de datum van de eerste principiële goedkeuring.
 • maandag, 29 november 2021
  Op de 42ste editie van de Dag van de Natuur krijgt het Vagevuurbos in Wingene er drie hectare nieuw bos bij
  Veel werklust en bedrijvigheid vandaag in de Vagevuurbossen in Wingene. Er werd bijna 3 hectare extra bos aangeplant, waardoor de Vagevuurbossen nu 250 hectare groot zijn. Daarvoor kon Natuur en Bos van de Vlaamse overheid rekenen op de vele vrijwilligers van Natuurpunt De Torenvalk, de organisatie die de Dag van de Natuur stichtte in 1979.
 • vrijdag, 26 november 2021
  Nieuw uitkijkplatform in de Duinbossen van De Haan
  Feest in Wenduine vandaag! Sinds vorig jaar staat in de Duinbossen een nieuw uitkijkplatform dat vandaag onder het toeziend oog van initiatiefnemer Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur van De Haan officieel geopend werd. Het uitkijkplatform biedt een unieke natuurbeleving van een heel palet aan waarnemingen. Ondertussen vliegen de indrukken je, soms letterlijk, om de oren.